Gjensidige hovedkontor og NSB hovedkontor (2014)

De to kontorbygningene med felles adkomst vant Byggeskikkprisen i 2014. Juryen uttalte at prisvinneren viser hvordan gode bygninger kan bidra til byutvikling på en effektiv måte.

Sist endret 04.07.2019
Gjensidige hovedkontor og NSB hovedkontor er to nesten identiske kontorbygninger som deler inngang mot Schweigaardsgate i Oslo. Foto: Espen Gees

Hva: kontorbygninger med felles inngang
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
Byggherre: Rom Eiendom AS
Jurymedlemmer: Anne Enger (leder), Ellen Haug, Olav Kristoffersen, Geir Svenningsson og Anita Veiseth
Fra juryens begrunnelse: Vinneren består av to presise urbane bygninger som rommer moderne kontorarbeidsplasser og rike interiører. Arkitekt og byggherre har utvist solid fagkunnskap og evne til disiplinert planlegging og gjennomføring fra overordnet idé til minste detalj. Bygningene utmerker seg med miljøriktige løsninger. Gjensidige hovedkontor og NSB hovedkontor ligger meget sentralt i Oslo mellom Schweigaardsgate og sporområdet til Oslo sentralstasjon. Beliggenheten nær Norges viktigste kollektivknutepunkt, er en utmerket og miljøriktig plassering av intensive kontorarbeidsplasser av denne typen. Prosjektet utgjør i praksis en del av Bjørvikautbyggingen, og er en sentral brikke i omformingen av Schweigaardsgate fra trafikkåre til bygate. Prosjektet utmerker seg med miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Excellent og holder energiklasse A. Universell utforming er godt løst. Prisvinneren er et forbilde på hvordan gode bybygninger kan påvirke en bydel i positiv retning.