Hamsunsenteret (2011)

Hamsunsenteret er et av de mest særegne byggverkene som er oppført i Norge i løpet av de siste tiårene, uttalte juryen for Byggeskikkprisen.

Sist endret 04.07.2019
Hamsunsenteret, som er oppført på tettstedet Presteid i Hamarøy kommune i Nordland, ble hedret med Byggeskikkprisen i 2011.

Hva: kulturbygg – nasjonalt senter for forfatteren Knut Hamsun (1859–1952)
Arkitekter: Steven Holl Architects og LY arkitekter AS, samt Landskapsfabrikken ved Ellen Husaas
Byggherre: Nordland fylkeskommune
Jurymedlemmer: Erling Dokk Holm (leder), Magnus Helland, Grethe Kvinnesland, Marit Thyholt og Magdalena Haggärde
Fra juryens begrunnelse: Prosjektet flytter grenser og setter ny standard for arkitektonisk opplevelse, både som form, som funksjon, som landskapselement og som stedsutvikler. Hamsunsenteret ligger på Presteid på Hamarøy, der Knut Hamsun tilbrakte mesteparten av sin barndom. Menneskene og miljøene han skildrer i flere av bøkene sine, er hentet fra dette kystlandskapet. Hamsunsenteret inneholder en fast utstilling om Hamsuns liv og forfatterskap, samt bibliotek, kafé og kultursal i en separat bygning i forlengelsen av hovedbygningen. Den amerikanske arkitekten Steven Holl ble i 1994 bedt av daværende fylkeskultursjef i Nordland, Aaslaug Vaa, om å utarbeide et skisseprosjekt for Hamsunsenteret. Den første skissen Holl tegnet viste seg å være usedvanlig robust ved at den i hovedsak viser den bygningen som står oppført der i dag. Hamsunsenteret står som et forunderlig og unikt stykke arkitektur av høy internasjonal klasse i et overveldende nordnorsk landskap. Bygningens underfundige og mystiske karakter står til Steven Holls tolkning av Hamsuns forfatterskap og univers som «en slagmark for usynlige krefter», og har gitt som resultat en opplevelse få kan stå likegyldige overfor.