Stormen kulturhus og Torshovdalen (2015)

Det var tredje og siste gang to ulike prosjekter delte Byggeskikkprisen da Stormen kulturhus i Bodø og boligprosjektet Torshovdalen i Oslo vant i 2015.

Sist endret 04.07.2019
Stormen kulturhus i Bodø (bildet) delte Statens byggeskikkpris 2015 med boligprosjektet Torshovdalen i Oslo. Foto: Morten Delbæk

Hva: kulturhus (Bodø) og boligprosjekt (Oslo)
Arkitekter i Bodø: DRDH Architects og Dark Arkitekter AS (landskap)
Arkitekter i Oslo: Lund Hagem Arkitekter og Blå Landskapsarkitekter
Byggherrer: Bodø kommune og Sinsen Torg AS
Jurymedlemmer: Anne Enger (leder), Ellen Haug, Olav Kristoffersen, Geir Svenningsson og Anita Veiseth
Fra juryens begrunnelse: Bodø kommune har gjennom en storstilt satsning klart å sette Bodø på det kulturelle Norgeskartet med to kulturbygg som peker seg ut i mengden av kulturbygg oppført de siste tiårene. Bygningene har høy kvalitet både som arkitektur, byutvikling og kulturbygg for befolkningen. Stormen konserthus og bibliotek fyller inn de siste to ubebygde kvartalene i Bodø sentrum. Med sin beliggenhet ved havna og samtidig langs Storgata, bidrar de to publikumsbygningene sterkt til å aktivisere denne delen av sentrum. De trekker folk ned til kvalitetene i havneområdet og revitaliserer den nedre delen av Storgata. Det er svært vellykket og forbilledlig at prosjektet har fulgt opp kvartalsstrukturen og gitt to bygninger med hver sin funksjon i stedet for å samle alle funksjonene i en større bygning. Dermed bevares skalaen i bystrukturen, og hver bygning fremtrer med sin identitet, selv om de to bygningene har felles arkitektonisk formspråk. Bygningene tilfører noe vesentlig og nytt, og får en viktig rolle i Bodøs byutvikling. Samtidig har de et ganske avdempet uttrykk og står fint side om side med relativt nøkterne bygninger fra de siste 70 årenes byggeskikk.

Torshovdalen er et boligprosjekt som overbeviser med sine boligkvaliteter. Boligprosjektet kan skilte med god kombinasjon av utsikt, gode solforhold, nærhet til park, et godt byplangrep, arkitektur av høy klasse og stor variasjon av boligstørrelser som gjør det attraktivt for mennesker i ulike livsfaser å skaffe seg bolig her. Arkitekt og byggherre har sammen satset på kvalitet og skapt et inspirerende forbilde for god byggeskikk. Arkitekt og utbygger har gjennom strenge prioriteringer skapt et boligprosjekt med en vellykket kombinasjon av leiligheter med utmerkede kvaliteter. Selv for de minste leilighetene er potensialet utnyttet til det ytterste for å få til gode løsninger.

Boligprosjektet Torshovdalen i Oslo. Foto: Morten Delbæk