Våler kirke (2016)

Statens byggeskikkpris ble delt ut for siste gang i 2016. Da vant for første gang et kirkebygg.

Sist endret 04.07.2019
Våler kirke ligger i sentrum av tettstedet Våler, som er administrasjonssenter i Våler kommune i Hedmark. Foto: Nils Petter Dale

Hva: kirke i Våler kommune i Hedmark
Arkitekt: Espen Surnevik AS
Byggherre: Våler kirkelige fellesråd
Jurymedlemmer: Anne Enger (leder), Ellen Haug, Olav Kristoffersen, Geir Svenningsson og Anita Veiseth
Fra juryens begrunnelse: Våler kirke er et enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk med en uvanlig høy kvalitet i utforming og utførelse. Arkitekt og byggherre har sammen skapt et fremragende forbilde for god byggeskikk og utviklet nåtidens kirkearkitektur. Den er en nytolkning av kirken som sakralt bygg. Det beriker stedet og blir et viktig møtested i bygda. Dette er et vakkert kirkebygg for vår tid, et bygg å være stolt av! Våler kirke i Solør ble påtent og brant ned til grunnen i 2009. Etter kirkebrannen fulgte en lang og krevende prosess i lokalsamfunnet. Våler kirkelige fellesråd falt ned på valget om å oppføre en ny og moderne kirke framfor å gjenoppbygge den gamle, blant annet fordi det var behov for en større kirke enn det var plass til på den gamle grunnmuren. Våler kirke er et resultat av flere års debatt og prosess i lokalmiljøet. Da er det ekstra gledelig at den nye kirken er et så vellykket bygg, både som nytolkning av kirken som monumentalbygg og som lokal arena for samhandling og tilhørighet. Samtidig viser gjennomføringen av prosjektet en vilje og evne til å holde fast ved kvalitetsambisjonene gjennom hele prosessen. Våler kirkelige fellesråd satte høye ambisjoner for kvalitet, og dette er fulgt opp med entusiasme av arkitekten, prosjektledelsen og håndverkerne. Alle har bidratt til å realisere et bygg med spesielt høy kvalitet.