Vennesla bibliotek (2012)

Vennesla bibliotek og kulturhus representerer det fremste i norsk byggeskikk, sa juryen da byggverket vant Byggeskikkprisen i 2012.

Sist endret 04.07.2019

Hva: kulturhus og bibliotek
Arkitekt: Helen & Hard
Byggherre: Vennesla kommune
Jurymedlemmer: Erling Dokk Holm (leder), Magnus Helland, Grethe Kvinnesland, Marit Thyholt og Ellen Haug
Fra juryens begrunnelse:
Her møtes teknologisk og arkitektonisk innovasjon, og bygningen bidrar til stedsutvikling og gode offentlige rom. Vennesla bibliotek og kulturbygg illustrer ikke minst at det skjønne kan komme i form av noe uventet. Vennesla kommune besluttet i 2005 å flytte biblioteket inn i sentrum og knytte det sammen med eksisterende kino, som ligger til hovedgaten. Samtidig trengte de en foaje til kinoen. Tomten til biblioteket var et ledig areal mellom kinoen og et kommunalt undervisningsbygg, som samtidig ligger vis a vis torget. Prosjektet var et ledd i kommunens tettstedsstrategi for å etablere et offentlig møtested og heve den arkitektoniske kvaliteten i Vennesla. Kommunen utlyste en arkitektkonkurranse som ble vunnet av arkitektkontoret Helen & Hard i 2008. Helen & Hard har i dette prosjektet skapt et unikt rom hvor karakteren og estetikken dannes av de konstruktive elementene. Disse består av 27 ribber som spenner over hele rommet og inneholder tekniske føringer. Bygget er et eksempel på at hvordan god arkitektur kan bidra til å utvikle et sted. Vennesla har fått et fantastisk og unikt fellesrom for alle. Det har et lavmælt formspråk som skaper identitet uten å bruke de store faktene. Her brukes bærekonstruksjonen som et arkitektonisk hovedelement, men dekker også flere andre funksjoner knyttet til bruk og teknikk. Ved sin arkitektoniske form og gode utførelse representerer bygningen en videreutvikling av norsk trearkitektur og byggeskikk.