Ta i bruk nye løsninger for byggesøknader

Nye, digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å levere komplette søknader som gir raskere saksbehandling. Ta i bruk de nye løsningene nå, før ByggSøk stenger i oktober. Her finner du informasjon som hjelper deg å finne riktig løsning for deg.

Sist endret 02.04.2020
 • Byggesøknaden.no fra Ambita og Norconsult

  Søk om eller lag og send inn rammetillatelse, igangsettingstillatelse, ettrinnssøknad, gjennomføringsplan, midlertidig brukstillatelse, endringssøknad og ferdigattest.

  Lag og send nabovarsel.

  Lag og send ansvarsrett, samsvarserklæring og kontrollerklæring.

 • eByggesøk fra Norkart

  Søk om eller lag og send inn rammesøknad, igangsettingstillatelse, ettrinnssøknad, gjennomføringsplan, midlertidig brukstillatelse, ferdigattest og endringssøknad.

  Lag og send nabovarsel.

  Lag og send ansvarsrett, samsvarserklæring og kontrollerklæring.

 • Holte Byggsøk fra Holte

  Søk om eller lag og send inn rammetillatelse, igangsettingstillatelse, ettrinnssøknad, gjennomføringsplan, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

  Lag og send nabovarsel.

  Lag og send ansvarsrett, samsvarserklæring og kontrollerklæring.

 • MAKS-søk fra Arkitektbedriftene

  Søk om eller lag og send inn rammetillatelse, igangsettingstillatelse, ettrinnssøknad, gjennomføringsplan, midlertidig brukstillatelse, endringssøknad og ferdigattest.

  Lag og send nabovarsel.

  Lag og send ansvarsrett, samsvarserklæring og kontrollerklæring.

  Tjenesten er rettet mot arkitekter.

 • Byggesøknad for fagfolk fra Oslo kommune

  Har du en byggesak i Oslo, kan du også bruke denne tjenesten. Lag og send inn nabovarsler, ansvarsretter og gjennomføringsplan.

  Oslo kommune har i tillegg en egen løsning for rammetillatelse, igangsettingstillatelse, ettrinnssøknad, ferdigattest, midlertidig brukstillatelse og endringstillatelse. 

ByggSøk stenger for nye søknader 1. oktober 2020. Til erstatning for ByggSøk har Direktoratet for byggkvalitet etablert Fellestjenester BYGG, en digital tjeneste for automatisk kontroll av byggesøknader før innsending til kommunen.

Flere leverandører tilbyr nå søknadsløsninger for profesjonelle aktører gjennom Fellestjenester BYGG.

Over ser du leverandørene som tilbyr løsninger for digital byggesøknad. Flere av løsningene er tilpasset ulike søkergrupper som arkitekter og rørleggere.

Skal du søke som privatperson?

Privatpersoner kan foreløpig bare sende inn nabovarsel digitalt, men søknadsløsninger for privatpersoner er under utvikling og vil komme i løpet av 2020. 

Har du spørsmål?

ByggSøk stenger

Søknader som er lagret i ByggSøk vil være tilgjengelige fram til 31. desember 2021, slik at søknadene kan flyttes over til en av de nye søknadsløsningene.