Verktøy og veivisere

Spørsmål og svar om byggesak og digitale verktøy til prosjektering.

Kan du erklære ansvar?

Veiviser for deg som vil finne ut om firmaet ditt er kvalifisert til å erklære ansvar i et byggeprosjekt.

Bygg uten å søke

Finn ut om du kan bygge en garasje, carport, bod eller en annen bygning under 50 kvm uten å søke.

Hvor stort kan du bygge?

Det er grenser for hvor mye du kan bygge på tomta di. Bruk veiviseren for å finne ut hvor stort du kan bygge.

Bygg tilbygg uten å søke

Finn ut om du kan utvide huset ditt med ein bod, ei terrasse, ein veranda eller eit nytt rom utan å søke

Endre bruken av et rom

Skal du gjøre om et rom i boligen din? Finn ut om du må sende byggesøknad til kommunen, eller om du slipper å søke.

Byggesaksblanketter

Hvis du vil sende søknaden manuelt, kan du fortsatt gjøre det. Her finner du alle blanketter og skjemaer til manuell utfylling av byggesøknader.

Har du spørsmål om regelverket? Dette svarer vi på

Direktoratet for byggkvalitet svarer på spørsmål om byggeregler, ordningen sentral godkjenning og ByggSøk, men ikke om konkrete byggesaker eller tekniske løsninger. Kontakt kommunen hvis du har spørsmål om din byggesak.

Vi svarer på spørsmål om byggteknisk forskrift (TEK) og byggesaksforskriften (SAK10), sentral godkjenning, ByggSøk - byggesøknad på nett, markedstilsyn med byggevarer og om produktinformasjon og Nireg - det nasjonale registeret for løfteinnretninger.

Vi svarer ikke på spørsmål om pågående eller avsluttede byggsaker, lokale reguleringsplaner, hvordan du bør bygge, pusse opp eller hvilke konkrete løsninger du bør velge. Ta heller kontakt med kommunen, en bygningsteknisk konsulent, arkitekt eller et ingeniørkontor.

Hold deg oppdatert

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nytt og nyttig om regelverket og bransjen. Nyhetsbrevet sendes ut annenhver uke.

Tips oss!

Har du mistanke om ulovlig markedsføring, omsetning eller bruk av byggevarer?

Nireg - nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger

Registrer hendelser og sikkerhetskontroller på løfteinnretninger.