Spørsmål og svar

Har du spørsmål om bygg og byggesak? Her finner du svar på vanlige spørsmål. Velg ønsket tema for å se alle spørsmål og svar.

Publisert 15. september 2016

Universell utforming og tilgjengelighet

Hvilke krav stiller byggteknisk forskrift (TEK) til universell utforming?

Søknad og saksbehandling

Svar på spørsmål om blant annet nabovarsling, søknadsplikt, og saksbehandling.

Energi

1. januar 2016 kom det nye energikrav i byggteknisk forskrift. Her er svar på spørsmål knyttet til endringene.

Uavhengig kontroll

Se kravene for uavhengig kontroll, hvem som skal kontrollere og når kontrollen skal gjennomføres.

Brannsikkerhet

Spørsmål og svar om blant annet krav til brannsikkerhet.

Inneklima

Spørsmål og svar om blant annet ventilasjon og radon

Byggevarer

Svar om blant annet merking og dokumentasjon av byggevarer 

Klimatilpasning

Få svar på blant annet hvordan du finner sikkerhetsklasse og hva aktsomhetskart brukes til.

Grad av utnytting

Her får du blant annet svar på hvordan du måler gesimshøyde og hva som er bebygd areal for en tomt.

FDV-dokumentasjon

Vanlige spørsmål om dokumentasjon til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-dokumentasjon).

Utvendig VA-anlegg

Svar på hva som menes med hovedledning og hvilken avstand det må være mellom VA-anlegget og et nybygg.

Avfall og miljøsanering

Spørsmål og svar om blant annet avfallsplaner, krav til kompetanse, avfallssortering.