Avfall- og miljøsanering

God sortering av avfall bidrar til økt ombruk og materialgjenvinning. EU stiller krav om at 70 prosent av alt byggavfall ombrukes eller materialgjenvinnes innen 2020.

Publisert 15. september 2016

Avfallsreglar i pbl

Tilsynsrettleiing for kommunane. Her vert det gitt råd for korleis tilsynet med avfallsreglane kan gjennomførast i praksis.

Avfall og miljøsanering

Spørsmål og svar om blant annet avfallsplaner, krav til kompetanse, avfallssortering.

Avfall- og miljøsanering

Hvert år oppstår godt over én million tonn bygg- og anleggsavfall. Byggavfall er ressurser som bør gjenbrukes, materialgjennvinnes eller energigjenvinnes og utnyttes i energiproduksjon.

Bygningsmaterialer i gamle bygninger kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Kartlegging og miljøsanering av farlig avfall før rehabilitering og riving av byggverk er avgjørende for å sikre at miljøskadelige stoffer ikke spres til naturen.