Avfall- og miljøsanering

God sortering av avfall bidrar til økt ombruk og materialgjenvinning. EU stiller krav om at 70 prosent av alt byggavfall ombrukes eller materialgjenvinnes innen 2020.

Publisert 19. november 2019

Avfallsreglar i pbl

Tilsynsrettleiing for kommunane. Her vert det gitt råd for korleis tilsynet med avfallsreglane kan gjennomførast i praksis.

Avfall og miljøsanering

Spørsmål og svar om blant annet avfallsplaner, krav til kompetanse, avfallssortering.

Avfall- og miljøsanering

Hvert år oppstår nærmere to million tonn bygg- og anleggsavfall. Byggavfall er ressurser som bør ombrukes, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes.

Bygningsmaterialer i gamle bygninger kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. Det skal alltid utføres kartlegging og ev. miljøsanering av farlig avfall før rehabilitering og riving av byggverk. Dette sikrer at miljøfarlige stoffer ikke spres til naturen.