FDV-dokumentasjon fra papir til nett

Foreslår forenklinger og forbedringer for hvordan håndverkere kan dokumentere arbeidet.

Sist endret 16.11.2015
Arbeidsgruppa for FDV-dokumentasjon fra papir til nett
En arbeidsgruppe i regi av DiBK har bidratt til å utarbeide en datamodell for FDV-dokumentasjon. Fra venstre: Martin Strand DiBK, Hans Hermansen DiBK, Harald Andersen NKF, Janne Johnsen Kartverket, Fredrik Horjen DiBK, Oddgeir Tobiassen Rørentreprenørene Norge, Øyvind Skarholt Byggevareindustrien og Nils Jørgen Brodin Byggmesterforbundet. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

En arbeidsgruppe i regi av Direktoratet for byggkvalitet har hatt som mandat å foreslå forenklinger og forbedringer for hvordan håndverkere kan dokumentere sine arbeider.

- I arbeidet er det blitt stadig klarere at dokumentasjon må leveres og lagres digitalt på steder der det er enkelt å finne den igjen ved behov. Det er allerede flere databaser som inneholder FDV-informasjon (informasjon om forvaltning, drift og vedlikehold) om bygg - og det vil trolig komme flere i årene som kommer, sier Fredrik Horjen, senioringeniør i direktoratet og leder for arbeidsgruppen.

Datamodeller er utviklet 

For å gjøre det enklere å hente ut informasjon og utveksle informasjon mellom ulike databaser har arbeidsgruppen fått utviklet en datamodell (UML-modell) som knytter FDV-dokumentasjon til matrikkelopplysninger, foretaksopplysninger med mer. Datamodellen vil kunne være til hjelp for leveradører av FDV-systemer.

Datamodellene kan lastes ned fra menyen til høyre.