Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold

En veileder for folkevalgte og rådmenn

Sist endret 21.12.2011

Med bakgrunn i rapportene "Vedlikehold i kommunesektoren - Fra forfall til forbilde" (se nedenfor) har KS utarbeidet en veileder for folkevalgte og rådmenn. Veilederen skal gi kommunens folkevalgte og administrative ledelse nyttige innspill som bakgrunn for strategier og oppfølging av kommunens eiendomsforvaltning og vedlikehold.

Forfatter: Fredrik Horjen

Utgiver: KS

År: 2009

Veilederen kan hentes  fra KS sine nettsider.Heftet kan bestilles vederlagsfritt i papirversjon på: ksfou@ks.no