Byggeledelse - oppdrag og kvalitetsystem

Ringerike kommune har i samarbeid med Roar Jørgensen rådgivende ingeniørfirma AS laget et kvalitetsstyringssystem for gjennomføring av byggelederoppdrag.

Sist endret 13.01.2009


Forum for offentlige bygg og eiendommer (FOBE) har sammen med Ringerike og Roar Jørgensen, med støtte fra KOBE, utarbeidet en veileder i kontrahering av byggeleder med tilhørende spesifikasjon av byggelederoppdrag med aktuelle sjekklister. 

Her er lenke til nedlastingen av kvalitetsstyringssystemet for byggelederoppdrag.

Kvalitetssystemet består av ca 50 filer som er pakket sammen i en zippet mappe. Mappen er på ca 10 Mb. Last ned mappen til din PC. "Pakk mappen" ut med unzip -funksjonen. Når du har pakket ut mappen kan du åpne den første filen i mappen som kalles "0 STYRINGSDOK". De øvrige filer er lenket til denne.


FOBEs Veileder i kontrahering av byggeledere inngår i mappen.

FOBES veileder i kontrahering av byggeledere kan også lastes ned separat via denne lenken (pdf)