Evaluering av tjenesteleveranser - nytt skjema

Hva er en god tjenesteleveranse? Skjemaet for evaluering av tjenester er laget for å forbedre leveranser hos leverandør og oppdragsgiver

Sist endret 18.03.2013

Skjemaet fylles ut sammen med tjenesteleverandøren underveis i oppdraget og når leveransen er sluttført.

Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med DiBK, NKF, NHO og KS.

- Hensikten med skjemaet er å skape økt bevissthet hos oppdragsgiver og leverandør om hvilke krav og forventninger som stilles til en god leveranse, og bidra til forbedringer hos både oppdragsgivere og leverandører. Det er leveransen som evalueres, ikke leverandøren, sier Cecilie Blytt, seniorrådgiver i Difi.

Oppdragsgiver lar skjemaet inngå i konkurransegrunnlaget og utsteder evalueringen ved avslutning av oppdraget.

Noen av hovedpunktene som skal utdypes er samarbeid og oppfølging, samfunnsansvar og e-handel/e-faktura. Evalueringen med eventuelle kommentarer fra leverandøren kan brukes av oppdragsgiver som egen referanse ved tildeling av framtidige oppdrag.

Ved tildeling av nye oppdrag kan oppdragsgiver be leverandøren dokumentere at tidligere påpekte forhold er rettet. Evalueringen kan også brukes av leverandøren som referanse.

Om skjemaet

  • Utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Direktoratet for Byggkvalitet, NHO og KS, med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner
  • Finansiert fra KoBE-programmet i Direktoratet for Byggkvalitet