IK Bygg - et verktøy for bedre eierskap, forvaltning og bruk av bygg

IK Bygg samler alt regelverk for bygg i bruk på ett sted og gjøre det mulig for eier, forvalter og bruker å gjennomføre internkontrollen av sitt bygg på en enkel og overkommelig måte.

Sist endret 12.11.2012

Verktøyet er web-basert og brukes til å:

  • kartlegge tilstanden
  • lage vedlikeholdsplan
  • avklare ansvarsforhold
  • rapportering til ansvarlig nivå

IK Bygg og rapportene i løsningen gir en felles kommunikasjonsplattform for eiere, brukere, forvaltere og tilsynsmyndigheter. Det gjør det også enklere for myndighetene å føre tilsyn. Verktøyet gir et grunnlag for å drøfte forenklinger i regelverket med de ulike tilsynsmyndighetene. 


IK Bygg er utviklet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet. Verktøyet foreligger for bruk på kommunale formålsbygg. Direktoratet arbeider med å tilrettelegge IK bygg for alle eiere, forvaltere og brukere av alle typer bygg der bruken av bygget er underlagt offentlig regelverk.   

Se verktøyet