Kommunal eiendomsforvaltning KF - En veileder

Hvordan lykkes med kommunalt eiendomsforetak?

Sist endret 21.12.2011

Sammenligninger mellom landets 19 eiendomsforetak viser store variasjoner. Vedtekter, fullmakter og det viktige samspillet med rådmannen, som har en krevende og viktig rolle, kan tilrettelegges på ulike måter. Husleieberegning, leieavtaler og foretakets muligheter for å gjøre avsetninger til forebyggende vedlikehold, har stor betydning for effektiv drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer i tråd med overordnete politiske mål.

Temaheftet inneholder den komplette veilederen basert på erfaringene fra de 19 eiendomsforetakene. De økonomiske rammebetingelsene for KF-ene er dessuten gjennomgått i vedlegg fra KPMG AS, Ernst & Young AS og brev fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Forfattere: Bjørg Totland, Fredrik Horjen m.fl.

Utgiver: Kongsberg kommunale eiendom KF / eiendom@kongsberg.kommune.no

År: 2011

Les temaheftet "Kommunal eiendomsforvaltning - En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon" for lesing på skjermen, eller last ned temaheftet i utskriftsvennlig versjon.

Last ned kortversjonen "Veien til bedre kommunale bygg - Hva må til for å lykkes?"