Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg

Består av to deler; modul 1 Introduksjon og modul 2 Verktøykasse.

Sist endret 21.12.2011

Modul 1: Introduksjon

Forfattere: DSB, KLP Skadeforsikring, Norsk brannvernforening

Utgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

År: 2007

Last ned Modul 1: Introduksjon


Modul 2: Verktøykasse

Forfattere: DSB, KLP Skadeforsikring, Norsk brannvernforening

Utgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

År: 2008

Last ned Modul 2: Verktøykasse