Eiendomsforvaltning og eksisterende bygg

Gjennom profesjonalisering av eiendomsforvaltningen bidrar man til god ivaretakelse av de verdier som bygningsmassen representerer.

Sist endret 29.12.2011

Arbeidet innen eiendomsforvaltningen følger i hovedsak to hovedspor:

  • profesjonell eiendomsforvaltning og -eiere og
  • byggteknisk forskrift (TEK)


Direktoratet skal bidra til økt profesjonalisering av eiendomsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, hos private og statlige aktører. Gjennom økt profesjonalisering av eiendomsforvaltningen bidrar man til at de verdier som bygningsmassen representerer blir godt ivaretatt.

Byggteknisk forskrift er direktoratets viktigste virkemiddel for å ivareta eiendomsforvaltning både i prosjekter som omfatter oppgradering eller rehabilitering og i nybyggprosjekter. Mulighetene til å påvirke byggets fremtidige eiendomsforvaltning er størst i de første fasene av et byggeprosjekt. Det er derfor viktig å ha fokus på framtidig effektiv eiendomsforvaltning av bygget ved planlegging, programmering, prosjektering og gjennomføring av bygging. 

Sentrale aktører innen eiendomsforvaltning er kommuner, fylkeskommuner, private og statlige eiendomsforvaltere som Statsbygg, Entra Eiendom og Forsvarsbygg. Aktører som støtter opp om arbeidet innen eiendomsforvaltning er blant annet Difi, Husbanken, forskningsmiljø, nettverk og myndigheter.