Fellestjenester BYGG

Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune.

Publisert 2. november 2018

Strategien for en digital byggsektor

Fellestjenester BYGG er en del av Direktoratet for byggkvalitets strategi for en digital byggsektor: ByggNett-strategien.

De langsiktige målene i ByggNett-strategien er blant annet selvbetjeningsløsninger for alle søknader om byggetillatelser, at all kommunikasjon i byggsektoren går digitalt og at regelverket støtter automatisk regelsjekk av de fleste byggesaker.

Kontaktperson:

Seniorarkitekt
Hilde Grevskott Larsen