Fellestjenester BYGG

Fellestjenester BYGG gjør det enklere å levere komplette byggesøknader til kommunen.

Publisert 11. mars 2019

Kontakt oss

Har du spørsmål om digitale søknadsløsninger?

Strategien for en digital byggsektor

Fellestjenester BYGG er en del av Direktoratet for byggkvalitets strategi for en digital byggsektor: ByggNett-strategien.

De langsiktige målene i ByggNett-strategien er blant annet selvbetjeningsløsninger for alle søknader om byggetillatelser, at all kommunikasjon i byggsektoren går digitalt og at regelverket støtter automatisk regelsjekk av de fleste byggesaker.