ByggSøk er stengt for nye søknader

ByggSøk stengte for nye søknader 1. oktober 2020. Brukere kan nå velge mellom digitale søknadsløsninger fra fem leverandører. Søknader som er laget i ByggSøk vil være tilgjengelige fram til 31. desember 2021.

Sist endret 01.10.2020

Direktoratet for byggkvalitet har utviklet tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG på Altinn og lagt til rette for at kommersielle leverandører kan utvikle gode, brukerorienterte søknadsløsninger for byggesak. Brukerne kan nå velge mellom løsninger fra fem ulike leverandører i tillegg til Oslo kommune. 

De nye søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper og gjør det enklere å gjøre ting riktig når du lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres automatisk mot regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett.

Les om hvilke løsninger du kan velge mellom her.

Disse søknadstypene kan du ikke sende nå

Fra 1. oktober 2020 kan du ikke lage og sende inn følgende søknader fra ByggSøk:

  • søknad om rammetillatelse
  • søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn
  • søknad uten ansvarsrett

Dette kan du gjøre i ByggSøk nå

Du har to valg hvis søknaden er sendt til kommunen fra ByggSøk før 1. oktober 2020 uten at byggesaken er avsluttet:

  1. Overføre de viktigste dataene fra ByggSøk til en av de nye søknadsløsningene for å fortsette byggesaken fra ny løsning. Når du har bestemt deg for nytt system, kan du bruke denne veiviseren som veileder.
  2. Fortsette i ByggSøk. Fram til 31.12.2021 kan du i ByggSøk ferdigstille saker og søke om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Du kan også sende endringssøknad via ByggSøk.

Som tidligere er det fortsatt mulig å levere byggesøknadsblanketter til kommunen. Du finner en oversikt over alle blankettene her. 

Spørsmål og svar

Har du flere spørsmål om stengingen av ByggSøk? Her finner du svar!

Overføre data fra ByggSøk til ny søknadsløsning

Ferdigstille saker i ByggSøk