Digitale byggesøknader i kommunen

Her samler vi informasjon rettet til kommuner om mottak av digitale byggesøknader.

Publisert 24. april 2019

Tilpass mottak av digitale byggesøknader

Kommuner som mottar digitale byggesøknader, får disse levert gjennom enten eByggesak, SvarInn eller Altinn. Søknadene sendes via Fellestjenester BYGG.

Feil organisasjonsnummer i kommunen? 

For at byggesøknadene skal leveres i riktig system, må organisasjonsnummeret til kommunen være oppført i Fellestjenester BYGG. Hvis byggesøknader kommer til feil organisasjonsnummer, kan kommunen ta kontakt på e-post ftb@dibk.no slik at vi kan endre dette. 

Hvis kommunen får nabovarsler til feil organisasjonsnummer, må kommunen endre opplysningene i Grunnboken. Se denne siden for mer informasjon: Har kommunen mottatt et nabovarsel i Altinn?

Gjør andre tilpasninger for mottak av søknader

Kommunen kan også få egen bruker for Fellestjenester BYGG, og justere hvordan byggesøknadene skal mottas: Kommunen kan da blant annet endre titler på filene, klassifiseringsinformasjon, vedleggstyper og rekkefølge. Ta kontakt på e-post ftb@dibk.no for å opprette bruker.