Har kommunen mottatt et nabovarsel i Altinn?

Slik går du fram dersom kommunen er nabo i en byggesak og skal arkivere, svare på eller videresende et nabovarsel fra Altinn.

Sist endret 07.05.2019
Nabovarsler sendes nå digitalt via Altinn. Er kommunen nabo i en byggesak, sendes varselet til organisasjonsnummeret kommunen har registrert sine eiendommer med i Matrikkelen.

Nabovarsler sendes nå digitalt via Altinn. Se hvordan du arkiverer, svarer og videresender nabovarsler når kommunen er nabo i en byggesak.

Hvordan skal nabovarsler fra Altinn arkiveres hos kommunen?

For hvert nabovarsel får kommunen to elementer i Altinn-innboksen:

Illustrasjon fra Altinn om hvordan kommunen skal håndtere nabovarsel fra Altinn

  • "Melding: Nabovarsel for ..." inneholder nabovarselet i pdf-format med vedlegg. Disse dokumentene kan lastes ned og arkiveres.
  • "Til utfylling: Svar på nabovarsel" er svarskjemaet. Saksbehandler kan velge å bruke denne om dere vil svare på nabovarselet. Etter at svaret er sendt fra kommunen, kan saksbehandler laste ned en pdf-versjon av svaret og arkivere dette. 

Kan kommunen få nabovarsler via SvarInn?

Det er ikke mulig å få nabovarslene via SvarInn i dag. Årsaken er at nabovarslingstjenestene ikke skiller mellom kommuner og andre organisasjoner.

Dokumentene i saken må lastes ned fra Altinn til kommunens interne sak- og arkivsystem. Noen sak-/arkivleverandører har integrasjon mot Altinn, slik at overføring fra Altinn til arkivsystem kan skje mer sømløst. Vi anbefaler at kommunen hører med sin sak-/arkivleverandør om de kan tilby dette.

Hvem har tilgang til å lese nabovarselet i Altinn?

Den som skal lese nabovarselet, må ha rettigheter til å representere kommunen i Altinn. Rettighetene til å se og svare nabovarselet kan delegeres videre til andre i kommunen.

For å delegere roller, velger du rollen "Plan- og byggesak" i Altinn. Denne rollen er laget slik at saksbehandler bare får tilgang til fagrelevant innhold, og ikke annen områder i kommunen.

Kommunen kan også velge «Del og gi tilgang» for å gi saksbehandler tilgang til det aktuelle svarskjemaet:

Kommunen kan også velge «Del og gi tilgang» for å gi saksbehandler tilgang til det aktuelle svarskjemaet. Illustrasjon fra Altinn

Hvordan kan du sikre at nabovarselet kommer fram til riktig instans i kommunen?

I noen tilfeller sendes nabovarselet til feil innboks hos Altinn.

Nabovarslingstjenestene slår opp i Grunnboken for å finne ut hvem som eier de eiendommene som skal varsles. Når kommunen er nabo i en byggesak, sendes varslene til det organisasjonsnummeret kommunen har registrert eiendommen på i matrikkelen. I store kommuner er dette ofte hovedorganisasjonsnummeret til kommunen. For å sikre at varselet havner i riktig innboks på Altinn, kan kommunen legge inn en underenhet som «Eiers kontaktinstans» på kommunens eiendommer i matrikkelen.

Kommunen kan selv administrere organisasjonsnumre i Enhetsregisteret, og lage underenheter med egne organisasjonsnumre.

 

Digital nabovarsling

Målet med digital nabovarsling er å tilby gode digitale selvbetjeningsløsninger til innbyggere og næringsliv, og dermed forenkle arbeidet med å søke om byggetillatelse.

Nabovarsling i Altinn oppfyller krav til sporing, og er i samsvar med regelverket - på linje med rekommandert postsending, personlig overlevering og e-post eller SMS mot kvittering.

Innbyggere som er reservert mot digital kommunikasjon, mottar nabovarselet i posten.

Fellestjenester BYGG

Digital nabovarsling er gjort mulig gjennom Fellestjenester BYGG, som eies av Direktoratet for byggkvalitet.

Fellestjenester BYGG validerer at nabovarselet inneholder de opplysningene det skal, og sender det videre til riktig mottaker gjennom Altinn.

Du kan lese mer om Fellestjenester BYGG her.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post: ftb@dibk.no