Har kommunen mottatt et nabovarsel i Altinn?

Hvis kommunen har spørsmål om nabovarsel i Altinn, kan du se etter svar her.

Sist endret 30.06.2020
 • Hvem har tilgang til å lese nabovarselet i Altinn?

  Den som skal lese nabovarselet, må ha rettigheter til å representere kommunen i Altinn. Rettighetene til å se og svare nabovarselet kan delegeres videre til andre i kommunen.

  For å delegere roller, velger du rollen "Plan- og byggesak" i Altinn. Denne rollen er laget slik at saksbehandler bare får tilgang til fagrelevant innhold, og ikke annen områder i kommunen.

 • Hvordan skal nabovarsler fra Altinn arkiveres hos kommunen?

  For hvert nabovarsel får kommunen to elementer i Altinn-innboksen:

  • "Melding: Nabovarsel for ..." inneholder nabovarselet i pdf-format med vedlegg. Disse dokumentene kan lastes ned og arkiveres.
  • "Til utfylling: Svar på nabovarsel" er svarskjemaet. Saksbehandler kan velge å bruke denne om dere vil svare på nabovarselet. Etter at svaret er sendt fra kommunen, kan saksbehandler laste ned en pdf-versjon av svaret og arkivere dette.
 • Nabovarsler sendes til feil organisasjonsnummer

  Nabovarslingstjenestene slår opp i matrikkelen for å finne ut hvem som eier de eiendommene som skal varsles. Når kommunen er nabo i en byggesak, sendes varslene til det organisasjonsnummeret kommunen har registrert eiendommen på i matrikkelen.

  Dersom organisasjonsnummeret registrert på eiendommen er feil, må kommunen oppdatere organisasjonsnummeret i matrikkelen.

  Dersom kommunen ønsker å få nabovarselet sendt til en underenhet, kan dere legge inn et eget organisasjonsnummer som "eiers kontaktinstans" for eiendommene i matrikkelen.

 • Ønsker nabovarsel i SvarInn

  Det er ikke mulig å få nabovarslene via SvarInn i dag. Årsaken er at nabovarslingstjenestene ikke skiller mellom kommuner og andre organisasjoner.

  Dokumentene i saken må lastes ned fra Altinn til kommunens interne sak- og arkivsystem. Noen sak-/arkivleverandører har integrasjon mot Altinn, slik at overføring fra Altinn til arkivsystem kan skje mer sømløst. Vi anbefaler at kommunen hører med sin sak-/arkivleverandør om de kan tilby dette.

Om digital nabovarsling

Målet med digital nabovarsling er å tilby gode digitale selvbetjeningsløsninger til innbyggere og næringsliv, og dermed forenkle arbeidet med å søke om byggetillatelse.

Nabovarsling i Altinn oppfyller krav til sporing, og er i samsvar med regelverket - på linje med rekommandert postsending, personlig overlevering og e-post eller SMS mot kvittering.

Innbyggere som er reservert mot digital kommunikasjon, mottar nabovarselet i posten.

 

Har du flere spørsmål?

Kontakt oss på e-post: ftb@dibk.no