Slik ser de digitale byggesøknadene ut

Har kommunen mottatt en digital byggesøknad? Her ser du hvordan de ser ut.

Sist endret 30.06.2020

Flere kommuner mottar nå de første digitale byggesøknadene gjennom Fellestjenester BYGG. Hvordan kommunen mottar søknadene, avhenger av hvilket system kommunen har. Søknadene kan mottas på tre måter: eByggesak, SvarInn eller til Altinn-innboksen til kommunen.

Slik ser filene i byggesaken ut

Eksempel på digital byggesøknad

Skjermbildet under viser første side av en digital rammesøknad:

Eksempel på søknad om rammetillatelse

Det røde stempelet til på hver side signaliserer at søknaden er signert av ansvarlig søker via Altinn.

Feltene som ikke er relevante, vises ikke på utskriften.

Eksempel på kvittering for nabovarsel

Skjermbildet under viser første side av en gyldig kvittering for nabovarsel:

Eksempel på kvittering for nabovarsel

Kvitteringen gir en oversikt over hvilke naboer som er varslet, med tidspunkt for varsling. Naboer som ikke kan nås i Altinn, får nabovarselet tilsendt i posten.

Eksempel på samsvarserklæring

Denne PDF-filen viser et eksempel på en samsvarserklæring med underskrift fra ansvarlig foretak: Samsvarserklæring_eksempel.pdf