Fellestjenester BYGG er i drift

- For oss er det en viktig milepæl at de første løsningene for digital byggesak nå er i drift på Fellestjenester BYGG, sier direktør Morten Lie i DiBK.

Sist endret 25.01.2018

De første løsningene for digital byggesak er nå i drift på Fellestjenester BYGG. Oslo kommune har fått en ny heldigital løsning for gjennomføringsplan med ansvarsretter hvor ansvarlig søker slipper å forholde seg til flere skjemaer, men legger alle ansvarsrettene inn i én og samme løsning og ber om digital signatur gjennom Altinn.

. Den første tjenesten er nå i drift på Fellestjenester BYGG, og for oss er dette en viktig milepæl. Digital signatur i Altinn er en nasjonal løsning som alle kommuner nå kan ta i bruk. Oslo kommune er pilot i dette arbeidet, og deres erfaringer og bruk er svært nyttig for oss i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

Oslo er den første kommunen som tar i bruk løsning for digital signatur på ansvarsretter gjennom Altinn, og Direktoratet for byggkvalitet og Oslo kommune har samarbeidet om den nye digitale signaturløsningen.

Oslo med storsatsing på digitalisering

Oslo kommune satser stort på å digitalisere byggesaksprosessen, og tilbyr en heldigital byggesøknad. Denne uka ble veilederen for søknad om rammetillatelse oppdatert med en ny heldigital løsning for gjennomføringsplan med ansvarsretter. Det er nå mulig å be om digital signatur på ansvarsretter gjennom Altinn.

Enklere for brukeren og færre mangler i byggesøknaden

Til nå har firma som skal ha ansvar i en byggesak, erklært ansvarsrett i et eget skjema. Ansvarlig søker samler ansvarserklæringene, så må hver enkelt ansvarsrett også legges inn i gjennomføringsplanen. Da blir den samme informasjonen lagt inn to ganger i to forskjellige skjema.

- I store byggeprosjekter kan det bli opp mot 30 skjemaer å fylle ut. Nå blir dette mulig å gjøre i én heldigital løsning, forteller etatsdirektør Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten i Oslo.

- I vår digitale løsning er gjennomføringsplan og erklæring av ansvarsrett satt sammen. Nye ansvarsretter legges automatisk inn i gjennomføringsplanen, og du kan oppdatere planen fortløpende gjennom prosjektsiden helt frem til ferdigattest.

I tillegg til å gjøre det enklere for brukeren, bidrar også den nye løsningen til at det blir færre mangler i byggesøknaden. Før ble det ofte forskjellig informasjon i gjennomføringsplanen og ansvarsrettene, noe som gjorde at søknaden fikk mangler. – Vårt mål er å få inn flere komplette søknader slik at vi og søkerne sparer tid og kan bruke tiden vår mer effektivt og fornuftig, sier de Vibe.

 

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen

Om Fellestjenester BYGG

Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune. Dermed blir det enklere for søkeren å levere komplette byggesøknader. Fellestjenester BYGG er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet. Les mer på dibk.no/fellestjenesterbygg

Fellestjenester BYGG bruker Altinn som teknisk plattform og KS FIKS Meldingsformidler til innsending av søknader og videre dialog med søkeren.