Automatisering og selvbetjening i byggesaksprosessen

I løpet av 2018 har seks ulike FoU-prosjekter sett på hvilke utfordringer og gevinster ny teknologi kan ha på plan- og byggesaksområdet. Prosjektene er satt i gang som en del av GeoLett-satsingen til Direktoratet for byggkvalitet.

Sist endret 24.06.2019

Prosjektene er gjennomført av leverandørene Ambita, Documaster AS, Geodata, Geomatikk, Norconsult og Norkart. Leverandørene har blant annet testet hvordan teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring kan brukes til maskinell tolkning av planbestemmelser, kvalitetsheving av plan- og matrikkeldata og uthenting av ulike dokumenttyper fra historiske byggesaksarkiver.

FoU-prosjektene har allerede lagt grunnlaget og ført til oppstart av flere pilotprosjekter i regi av GeoLett. Blant pilotprosjektene er søk i byggesaksarkiver og bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM).