Endringer i lovverket må til for å digitalisere

Hvilke deler av regelverket hindrer at vi kan utvikle selvbetjening i byggesaksprosessen? En arbeidsgruppe har vurdert tiltak som kan legge til rette for digital saksbehandling og selvbetjening på plan-, eiendom- og byggesaksområdet.

Sist endret 24.06.2019

Tiltakene beskriver hva som er realistisk å oppnå og hvilke utfordringer dagens regelverk, arbeidsprosesser og dataflyt gir.

Tiltakene retter seg mot harmonisering av begreper og definisjoner i lovverket (plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven) og harmonisering av datainnhenting og behandling for å lette flyt av data over i matrikkelens bygningsdel.