Analyse av gevinstpotensialet ved innføring av GeoLett

Mulighetsanalysen omfatter muligheter og handlingsrom initiativene i GeoLett kan skape for næringen, kommuner, sektormyndigheter og andre aktører i markedet.

Sist endret 11.02.2020

Den overordnede målsettingen med GeoLett-prosjektet har vært å legge til rette for mest mulig selvbetjening for byggesøknader. Sentrale brukergrupper skal ha digital tilgang til relevante plan- og geodata som er til å stole på.

I tillegg har det vært en målsetting å bidra til å skjule mest mulig organisatorisk kompleksitet for brukerne og legge til rette for samordnet tilgang til nødvendige grunnlagsdata.

Mulighetsanalysen underbygger at det er viktig å ta strategisk grep for å øke graden av digitalisering og effektivisere arbeidsprosessene knyttet til byggesøknader gjennom hele verdikjeden.