Vi trenger én arkivstandard for metainformasjon

En arbeidsgruppe har kartlagt og dokumentert behovet for en nasjonal standard for metainformasjon i byggesaksdokumenter. Standarden skal gjøre det enklere å finne fram til tegninger, søknader og vedtak i de digitale byggesaksarkiver.

Sist endret 24.06.2019

I dag gjør manglende og varierende påføring av metadata og søkeord det tidkrevende å gjenfinne dokumenter i digitale byggesaksarkiver. Den som skal finne fram, må lete manuelt i pdf-dokumenter for å finne enkeltdokumenter som tidligere søknader, vedtak eller tegninger.

Gjennom GeoLett-prosjektet ønsker samarbeidspartene Direktoratet for byggkvalitet, planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kartverket og KS å være pådriver og stimulere markedet til å utvikle og tilby produkter som gjør at arkivering og skanning i kommunale arkiver støtter effektiv gjenbruk i større grad.