Er kommunen din klar for digitale byggesøknader?

Nå kommer de første digitale byggesøknadene til kommunene fra Altinn. Slik forbereder du kommunen på å motta disse byggesøknadene.

Sist endret 05.02.2019

Det er systemet kommunen har for mottak, arkivering og saksbehandling av byggesaker i dag, som bestemmer hvordan søknadene ser ut for saksbehandlerne. Det er også sak- og arkivsystemet som avgjør hvordan søknadene kommer inn til kommunen.

Digitale byggesøknader kan mottas i kommunen på tre ulike måter: 

1. Kommunen har sak-/arkivsystem med tjenesten SvarInn

Hvis kommunen har SvarInn, sendes søknadene fra Altinn direkte inn i arkivsystemet hos kommunen.

SvarInn er KS' mottakssystem og er koblet til kommunens sak/arkivsystem og andre fagsystemer. Har du tekniske spørsmål om hvordan kommunen mottar søknader og tilrettelegger for SvarInn, bør du ta kontakt med kommunens sak/arkiv-leverandør. Les mer om SvarInn på nettsiden til KS.

2. Kommunen har sak-/arkivsystem, men ikke tjenesten SvarInn

Hvis kommunen har sak-/arkivsystem men ikke SvarInn, sendes byggesøknadene til kommunens meldingsboks i Altinn. Dette betyr at kommuner som ikke har SvarInn, må hente søknadene fra meldingsboksen. Slik delegerer du roller i Altinn. 

3. Kommunen har eByggesak

Har kommunen i tillegg eByggesak, kommer søknadene inn i saksbehandlernes fagsystem med alle data.

Vi anbefaler at kommunene anskaffer eByggesak

eByggesak  er den nye generasjonen saksbehandlingssystem. Prosjektet eByggesak eies av KS og utvikles i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet, Kartverket, SSB og en rekke pilotkommuner. eByggesak er utviklet etter en kravspesifikasjon fra KS. Mange kommuner er i ferd med å anskaffe systemet. Alle de tre sak-/arkivsystemleverandørene kan levere eByggesak.

Se mer om eByggesak på ks.no

Endret innsendingsmetode fra ByggSøk

På sikt vil søknader som er fylt ut i ByggSøk komme til kommunen via Fellestjenester BYGG og Altinn. Kommunene vil da ikke lenger motta disse søknadene på e-post.

Kontaktperson:

Digitale byggesøknader

De første selvbetjente løsningene for byggesøknader er i drift. Løsningene er muliggjort gjennom prosjektet Fellestjenester BYGG.

Alle digitale byggesøknader kommer til kommunene i et felles format og utseende, uavhengig hvilket søknadssystem som er valgt. 

Se hvilke digitale tjenester for byggesøknader som finnes.