Slik gir du rettigheter til plan- og byggesak i Altinn

For å bruke tjenester på vegne av et foretak i Altinn, må du ha riktige rettigheter. Dette gjelder for eksempel deg som skal søke om byggetillatelse eller sentral godkjenning, svare på et nabovarsel eller signere et samtykke.

Sist endret 23.02.2022

Hvem kan delegere rettigheter?

For å gi rettigheter i Altinn, må du ha rollen Tilgangsstyring, i tillegg til tjenestene du vil delegere. Daglig leder og en rekke andre personer i foretaket har automatisk denne rollen.

Foretak kan også utpeke en egen Hovedadministrator, som kan få ansvaret for delegering av roller og rettigheter i din virksomhet. Les mer om hovedadministratorrollen på Altinn sine sider.

For å finne ut om du har nødvendige rettigheter, kan du logge inn på Altinn og velge foretaket du skal representere. Velg menyen Profil og Skjemaer og tjenester du har tilgang til.

Forberedelser

 1. Logg inn i Altinn og velg virksomheten du skal representere.
 2. Velg menyen Profil
 3. Velg Andre med rettigheter til virksomheten
 4. Velg personen eller foretaket du vil gi rettigheter til fra listen eller Legg til ny person eller virksomhet
 5. Trykk på Neste. Da kommer du til dette skjermbildet:

 Skjermbilde fra Altinn viser valg for å gi og fjerne rettigheter for en privatperson

Du kan gi rettigheter på tre måter

Når du har gjort forberedelsene beskrevet over, kan du velge å gi rettigheter til

 • alle tjenester for plan- og byggesak
 • spesifikke tjenester
 • en egendefinert rolle med et utvalg av tjenester

1. Gi rettigheter til alle tjenester for plan- og byggesak

Hvis en person eller foretak skal utføre mange ulike oppgaver, er det enkleste å delegere rollen Plan- og byggesak.

 • Klikk på Har disse rollene og + legg til ny rolle
 • I listen over roller, velger du rollen Plan- og byggesak
 • Velg Ferdig for å fullføre delegeringen

Du kan se mer om hvordan du delegerer rettigheter til alle tjenester for plan- og byggesak hos Altinn

2. Gi rettigheter til spesifikke tjenester

Hvis du vil skreddersy tilgangen til en person eller foretak, kan du gi rettigheter til én eller flere spesifikke tjenester. Dette kan for eksempel være aktuelt for deg som skal delegere rettighet til å søke om sentral godkjenning.

 • Skriv inn ønsket tjeneste i tekstboksen under Gi nye rettigheter. Du kan skrive "bygg" for å se alle tjenestene, eller finne riktig tjeneste i oversikten nederst på denne siden
 • Trykk “+” til høyre for tjenestene du vil gi tilgang til
 • Trykk Neste, deretter Gi rettigheter
 • Velg Ferdig for å fullføre delegeringen

Du kan se mer om hvordan du gir tilgang til spesifikke skjemaer eller tjenester hos Altinn.

3. Gi rettigheter til en egendefinert rolle med et utvalg av tjenester

Hvis du synes rollen Plan- og byggesak gir for vide rettigheter, og samtidig ønsker en samling tjenester som enkelt kan delegeres til flere, kan du opprette en egendefinert rolle.

 • Klikk på Har disse rollene og + legg til ny rolle
 • Velg + Opprett egendefinert rolle
 • Lag et navn på rollen og legg inn tjenestene du vil gi tilgang til. Du kan skrive "bygg" for å se alle tjenestene, eller finne riktig tjeneste i oversikten nederst på denne siden
 • Trykk Lagre 
 • Gå tilbake til oversikten over rettigheter tilknyttet personen eller foretaket
 • Klikk på Har disse rollene og + legg til ny rolle. Velg rollen du har laget
 • Velg Ferdig for å fullføre delegeringen

Oversikt over tjenester

Skal du gi rettigheter til spesifikke tjenester eller lage en egendefinert rolle? Åpne de gule boksene for å se hvilke tjenester du kan gi rettigheter til. Hvis du velger denne løsningen, må du oppdatere rettighetene hver gang det kommer en ny versjon av tjenesten.

 • Sende byggesøknad til kommunen
  • Melding fra Fellestjenester BYGG
  • Søknad om tiltak uten ansvarsrett
  • Søknad om tillatelse i ett trinn
  • Søknad om rammetillatelse
  • Søknad om igangsettingstillatelse
  • Søknad om midlertidig brukstillatelse
  • Søknad om endring
  • Supplering av søknad
  • Ferdigattest
  • Gjennnomføringsplan
  • Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
 • Signere samtykke for tiltakshaver
  • Samtykke til byggeplaner (gjelder samtykke til byggesøknad)
  • Tiltakshavers signatur og samtykke (gjelder samtykke til Arbeidstilsynet)
 • Sende eller svare på et nabovarsel

  Hvis du skal sende et nabovarsel i en byggesak, trenger du rettigheter til følgende tjenester:

  • Melding fra Fellestjenester Bygg
  • Nabovarsel

  Når du skal svare på et nabovarsel på vegne av en organisasjon eller en annen person, trenger du følgende rettigheter:

  • Melding fra Fellestjenester Bygg
  • Svar på nabovarsel
 • Sende eller svare på et varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

  For å sende et varsel om reguleringsplanarbeid, trenger du rettigheter til følgende tjenester:

  • Melding fra Fellestjenester BYGG
  • Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

  For å svare på varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, trenger du rettigheter til følgende tjenester:

  • Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
  • Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
    
 • Sende eller signere erklæringer for ansvarlig foretak

  Fra 1. januar 2022 kan foretak signere erklæringer om ansvar, samsvar og kontroll giennom en ny signeringstjeneste for ansvarlige foretak. Tidligere lå disse tjenestene i Altinn. Ansvarlig søker og ansvarlig foretak trenger ingen rettigheter i Altinn for å sende erklæringer til signering, eller signere erklæringer.

  Unntaket gjelder deg som skal signere en erklæring direkte i søknadsløsningen du har valgt. I det tilfellet er disse rettighetene aktuelle:

  • Erklæring om ansvarsrett
  • Samsvarserklæring
  • Kontrollerklæring med sluttrapport
 • Sende søknad om sentral godkjenning

  For å sende en søknad om sentral godkjenning må du enten ha

  • rolle som Utfyller/innsender eller
  • en rettighet for tjenesten Sentral godkjenning

  Du kan ikke bruke rollen Plan- og byggesak. Les mer om hvordan du får riktige rettigheter i Altinn før du søker om sentral godkjenning

 • Lese post fra kommunen

  Det vil kunne variere hvilke rettigheter ansatte må ha for å lese vedtak og lignende sendt fra kommunen. De fleste kommuner krever en av følgende tilganger:

  • rollen Kommunale tjenester, eller
  • rettigheten Lese SvarUt - post fra kommunen