Slik gir du rettigheter til byggesak i Altinn

For å sende en digital byggesøknad på vegne av et firma eller en organisasjon, må du ha rettigheter til dette i Altinn. Dette gjelder også for deg som skal signere en ansvarsrett eller svare på et nabovarsel.

Sist endret 15.03.2019

Hvilke tjenester du har tilgang til i Altinn, bestemmes av hvilke roller og rettigheter du har.

Illustrasjon av en person som har logget seg inn på Altinn.

Hvem kan delegere rettigheter i Altinn?

Disse rollene må du ha for å delegere rettigheter i Altinn

For å delegere rettigheter i Altinn, må du ha rollen Tilgangsstyring, i tillegg til tjenestene du vil delegere. Daglig leder og en rekke andre personer i organisasjonen har automatisk denne rollen.

Virksomheter kan også utpeke en egen Hovedadministrator, som kan få ansvaret for administrering av roller og rettigheter for din virksomhet.

Les mer om hovedadministrator-rollen på Altinn sine sider.

Hvordan kan jeg finne ut om jeg har riktige roller?

Logg inn på Altinn og velg virksomheten du skal representere. Ved å trykke på navnet ditt oppe til høyre kan du gå inn på innstillinger.

Velg Skjemaer og tjenester du har tilgang til. Her kan du se om du har de nødvendige tilgangene. Trykk på spørsmålstegnet til høyre for hver rolle for å se hvilke skjemaer som ligger i rollene du har.

Slik delegerer du roller og rettigheter til byggesak

Forberedelser

Logg inn i Altinn og velg virksomheten du skal representere. Ved å trykke på navnet ditt oppe til høyre kan du gå inn på innstillinger. Da kommer du til denne menyen:

Illustrasjonsbilde fra Altinn

Velg Andre med rettigheter til virksomheten.

Velg hvilken person eller virksomhet du vil gi rettigheter til fra listen eller Legg til ny. Dersom du skal delegere rettigheter til en privatperson, må du skrive inn personens personnummer eller brukernavn.

Legg inn en person eller virksomhet og trykk på Neste. Da kommer du til dette skjermbildet:

 Illustrasjonsbilde fra Altinn

 

Herfra kan du velge å gi tilgang på tre måter:

 1. Delegere rollen "Plan- og byggesak". Dette passer for deg som ønsker å delegere tilgang til flere tjenester samtidig (anbefalt løsning).
 2. Delegere enkeltrettigheter. Dette passer for deg som ønsker å skreddersy tilgangen til en person eller virksomhet.
 3. Opprette en egendefinert rolle. Dersom du synes rollen "Plan- og byggesak" gir for vide rettigheter, og samtidig ønsker en samling tjenester som enkelt kan delegeres til flere, kan du opprette en egendefinert rolle. 

Vi anbefaler å delegere rollen Plan- og byggesak, da de to andre fremgangsmåtene må oppdateres hver gang det kommer nye versjoner av en tjeneste. 

1. Delegere rollen "Plan- og byggesak"

Klikk på Har disse rollene og velg + legg til ny rolle for å få opp listen med roller.

I listen over roller, markerer du rollen Plan- og byggesak og klikker Ferdig nede til venstre for å utføre delegeringen. 

2. Delegere enkeltrettigheter

Bruk tekstboksen Gi nye rettigheter. Du kan skrive "byggkvalitet" for å få en oversikt, eller søke opp enkelttjenester. Se hvilke enkelttjenester som finnes nederst på denne siden.

3. Opprette en egendefinert rolle

Trykk på Har disse rollene. Velg + Legg til ny rolle, og så + Opprett egendefinert rolle.

Lag et rollenavn og legg til tjenestene du ønsker at skal inngå i rollen. Du kan skrive "byggkvalitet" for å få en oversikt over tjenester knyttet til byggesak, eller se på listen nederst på denne siden.

Når du har lagt til tjenestene, trykker du Lagre. 

Deretter kan du gå tilbake til listen over roller og rettigheter tilknyttet personen eller virksomheten. Trykk på Har disse rollene, + legg til ny rolle og marker rollen du har laget.

Trykk Ferdig nede til venstre for å utføre delegeringen. 

 

Relevante rettigheter

Dersom du skal delegere enkeltrettigheter eller opprette en egendefinert rolle, kan rettigheter til skjemaene under være relevante.

Sende søknad

Hvis du skal sende inn en byggesøknad til kommunen, kan følgende rettigheter være relevante:

 • Melding fra Fellestjenester BYGG (brukes i de fleste tjenester)
 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett
 • Søknad om tillatelse i ett trinn
 • Søknad om rammetillatelse
 • Søknad om igangsettingstillatelse
 • Søknad om midlertidig brukstillatelse
 • Søknad om endring
 • Ferdigattest
 • Gjennnomføringsplan
 • Søknad om Arbeidstilsynets samtykke

Sende erklæringer til signering hos ansvarlige foretak

Hvis du skal sende erklæringer til signering hos ansvarlige foretak, kan følgende rettigheter være nødvendige:

 • Melding fra Fellestjenester Bygg (brukes i de fleste tjenester)
 • Distribusjonstjeneste for erklæring om ansvarsrett
 • Distribusjonstjeneste for kontroll og samsvarserklæring

Sende nabovarsel

Hvis du skal sende et nabovarsel i en plan- eller byggesak, kan du trenge følgende rettigheter:

 • Melding fra Fellestjenester Bygg (brukes i de fleste tjenester)
 • Distribusjon av nabovarsel
 • Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Svare på nabovarsel

Når du skal svare på et nabovarsel på vegne av en organisasjon, kan du trenge følgende rettigheter:

 • Nabovarsel
 • Svar på nabovarsel
 • Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
 • Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid

Signere erklæringer om ansvarsrett

Dersom du skal signere erklæringer om ansvar, kontroll eller samsvar, vil du trenge følgende rettigheter:

 • Melding fra Fellestjenester Bygg 
 • Erklæring om ansvarsrett
 • Samsvarserklæring
 • Kontrollerklæring med sluttrapport