Slik gir du rettigheter til byggesak i Altinn

For å sende en digital byggesøknad på vegne av et firma eller en organisasjon, må du ha rettigheter til dette i Altinn. Dette gjelder også for deg som skal signere en ansvarsrett eller svare på et nabovarsel.

Sist endret 15.03.2019

Hvilke tjenester du har tilgang til i Altinn, bestemmes av hvilke roller og rettigheter du har.

Hvem kan delegere rettigheter i Altinn?

For å delegere rettigheter i Altinn, må du ha rollen Tilgangsstyring, i tillegg til tjenestene du vil delegere.

Følgende personer i organisasjonen har automatisk de nødvendige tilgangene:

 • Bestyrende reder
 • Bostyrer
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Deltaker i ANS/DA
 • Forretningsfører
 • Innehaver
 • Komplementar
 • Kontaktperson i kommune
 • Kontaktperson administrativ enhet
 • Kontaktperson NUF
 • Norsk representant for utenlandsk enhet
 • Sameiere (registrert hos Skatteetaten)
 • Styrets leder

Ved å logge inn på Altinn for virksomheten du vil representere, og velge Skjemaer og tjenester du har tilgang til, kan du se om du har de nødvendige tilgangene.

Slik delegerer du roller og rettigheter til byggesak

Logg inn i Altinn og velg virksomheten du skal representere. Da kommer du til denne menyen:

Illustrasjonsbilde fra Altinn

Velg Andre med rettigheter til virksomheten.

Velg hvilken person eller virksomhet du vil gi rettigheter til fra listen eller Legg til ny. Dersom du skal delegere rettigheter til en privatperson, må du skrive inn personnummeret til vedkommende.

Legg inn en person eller virksomhet og trykk på Neste. Da kommer du til dette skjermbildet:

 Illustrasjonsbilde fra Altinn

Herfra kan du velge å gi tilgang på to måter:

 1. Delegere rollen "Plan- og byggesak". Dette passer for deg som ønsker å delegere tilgang til flere tjenester samtidig.
 2. Delegere enkeltrettigheter. Dette passer for deg som ønsker å skreddersy tilgangen til en person eller virksomhet.
 3. Opprette en egendefinert rolle. Dersom du synes rollen "Plan- og byggesak" gir for vide rettigheter, og samtidig ønsker en samling tjenester som enkelt kan delegeres til flere, kan du opprette en egendefinert rolle. 

 

1. Delegere rollen "Plan- og byggesak"

Klikk på Har disse rollene og velg + legg til ny rolle for å få opp listen med roller.

Tjenester knyttet byggesak finnes i rollen Plan- og byggesak. Du må ha rollen selv for å kunne delegere den videre.

I listen over roller, markerer du Plan- og byggesak og klikker Ferdig nede til venstre for å utføre delegeringen.

Tjenester for byggesak finnes også i rollene Kommunale tjenester og Utfyller/Innsender. Ønsker du å vite hvilke tjenester rollen gir tilgang til, kan du trykke på spørsmålstegnet til høyre for rollenavnet.

 

2. Delegere enkeltrettigheter

Bruk tekstboksen Gi nye rettigheter. Du kan skrive "byggkvalitet" for å få en oversikt, eller søke opp enkelttjenester. Følgende tjenester kan være relevante i en byggesak:

 • Distribusjon av nabovarsel
 • Svar på nabovarsel
 • Distribusjonstjeneste for erklæring om ansvarsrett
 • Erklæring om ansvarsrett
 • Gjennomføringsplan
 • Melding fra Fellestjenester BYGG
 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
 • Søknad om rammetillatelse
 • Søknad om tillatelse i ett trinn
 • Søknad om igangsettingstillatelse
 • Søknad om midlertidig brukstillatelse
 • Søknad om ferdigattest 

 

3. Opprette en egendefinert rolle

Trykk på Har disse rollene. Velg + legg til ny rolle og + Opprett egendefinert rolle.

Lag et rollenavn og legg til tjenestene du ønsker at skal inngå i rollen. Du kan skrive "byggkvalitet" for å få en oversikt over roller knyttet til byggesak, eller se listen over relevante tjenester i punkt 2 (over).

Når du har lagt til tjenestene, trykker du Lagre. 

Deretter kan du gå tilbake til listen over roller og rettigheter tilknyttet personen eller virksomheten. Trykk på Har disse rollene, + legg til ny rolle og marker rollen du har laget.

Trykk Ferdig nede til venstre for å utføre delegeringen.