Bruk av Altinn i byggesøknadsprosessen

Mange bedrifter får store mengder meldinger i Altinn-innboksen. Her er våre tips til hvordan organisasjonen kan bruke Altinn på en god måte.

Sist endret 22.09.2020
 • Bruk søkefeltet for å finne meldinger

  Alle elementene i tittelen i meldingen i Altinn er søkbare. Disse søkeordene kan du bruke for å finne en melding:

  • Navn på tjenesten. Eksempler er svar på nabovarsel, erklæring om ansvarsrett, søknad om rammetillatelse
  • Byggestedets adresse
  • Prosjektnavn (hvis oppgitt)

  Du kan også velge Lagre søk for søkeord du bruker ofte. Da kommer søket opp i menyvalget til venstre i meldingsboksen i Altinn.

 • Rydd opp i roller og rettigheter

  Vi anbefaler å delegere rollen Plan- og Byggesak for å gi ansatte tilgang til håndtering av byggesøknader i Altinn.

 • Tildel rettigheter via Altinn API

  For store bedrifter kan det være vanskelig å holde rollene til de ansatte oppdaterte, særlig der det er mange ansatte og/eller høy turnover. Da kan dere koble Altinns API for tilgangsstyring opp til for eksempel HR-systemet i virksomheten.

 • Rydd opp i varslingsadresser

  Gå inn på Innstillinger for bedriften i Altinn for å se på virksomhetens kontaktinformasjon og varslingsadresser.

  E-postene registrert som varslingsadresser får varsel om alle nye meldinger, og bør derfor være på et minimum.

  Under Din kontaktinformasjon for virksomheten, kan virksomheten aktivere varsler for enkelttjenester, for å skreddersy varslene som kommer inn.

 • Bruk egendefinerte varslinger

  Fellestjenester BYGG har støtte for egendefinerte varslinger for signering av ansvarsretter, kontrollerklæringer og samsvarserklæringer.

  Be den som sender deg erklæringer i Altinn om å bruke egendefinert varsling, slik at du får varsel direkte når du får en erklæring til signering. 

 • Bruk underorganisasjonsnummer

  Dersom bedriften har underenheter, for eksempel ulike enheter for ulike regioner, kan den bruke organisasjonsnummeret til underenheten i søknadsprosessen. Da vil e-postvarsler komme til varslingsadressen lagret på underenheten, og Altinn-innboksen vil kun vise meldinger og kvitteringer som skal til den valgte underenheten.

  Vi gjør oppmerksom på at Sentral godkjenning ikke arves fra en hovedenhet til en underenhet.

 • Få mest informasjon i søknadssystemet

  Direktoratet for byggkvalitet ønsker at foretakene skal få all nødvendig informasjon inn i søknadssystemene.

  De eneste tjenestene som krever innlogging i Altinn, er om dere skal signere erklæringer om ansvarsrett, samsvar eller kontroll.

  Ta kontakt med søknadssystemet dersom dere opplever at dere må logge dere inn på Altinn for andre tjenester.

 • Slik signerer du en erklæring i Altinn

  Denne korte filmen forklarer hvordan du signerer en erklæring i Altinn:

   

Fellestjenester BYGG

Direktoratet for byggkvalitet utvikler Fellestjenester BYGG. Fellestjenester BYGG gjør det mulig å sende nabovarsler, søknader og erklæringer digitalt via Altinn og til naboer, kommuner og foretak. 

Har du tilbakemeldinger?

Vi jobber kontinuerlig sammen med Altinn for å bedre brukeropplevelsen for digitale byggesøknader. 

Ta kontakt med DiBK på e-post: ftb@dibk.no