Bruk av Altinn i byggesøknadsprosessen

Mange bedrifter får store mengder meldinger i Altinn-innboksen. Her er våre tips til hvordan organisasjonen kan bruke Altinn på en god måte.

Sist endret 15.12.2021
 • Bruk søkefeltet for å finne meldinger

  Alle elementene i tittelen i meldingen i Altinn er søkbare. Disse søkeordene kan du bruke for å finne en melding:

  • Navn på tjenesten. Eksempler er svar på nabovarsel, erklæring om ansvarsrett, søknad om rammetillatelse
  • Byggestedets adresse
  • Prosjektnavn (hvis oppgitt)

  Du kan også velge Lagre søk for søkeord du bruker ofte. Da kommer søket opp i menyvalget til venstre i meldingsboksen i Altinn.

 • Rydd opp i roller og rettigheter

  Vi anbefaler å delegere rollen Plan- og Byggesak for å gi ansatte tilgang til håndtering av byggesøknader i Altinn.

 • Tildel rettigheter via Altinn API

  For store bedrifter kan det være vanskelig å holde rollene til de ansatte oppdaterte, særlig der det er mange ansatte og/eller høy turnover. Da kan dere koble Altinns API for tilgangsstyring opp til for eksempel HR-systemet i virksomheten.

 • Rydd opp i varslingsadresser

  Gå inn på Innstillinger for bedriften i Altinn for å se på virksomhetens kontaktinformasjon og varslingsadresser.

  E-postene registrert som varslingsadresser får varsel om alle nye meldinger, og bør derfor være på et minimum.

  Under Din kontaktinformasjon for virksomheten, kan virksomheten aktivere varsler for enkelttjenester, for å skreddersy varslene som kommer inn.

 • Bruk underorganisasjonsnummer

  Dersom bedriften har underenheter, for eksempel ulike enheter for ulike regioner, kan den bruke organisasjonsnummeret til underenheten i søknadsprosessen. Da vil e-postvarsler komme til varslingsadressen lagret på underenheten, og Altinn-innboksen vil kun vise meldinger og kvitteringer som skal til den valgte underenheten.

  Vi gjør oppmerksom på at Sentral godkjenning ikke arves fra en hovedenhet til en underenhet.

 • Få mest informasjon i søknadssystemet

  Direktoratet for byggkvalitet ønsker at foretakene skal få all nødvendig informasjon inn i søknadssystemene.

  De eneste tjenestene som krever innlogging i Altinn, er om dere skal signere erklæringer om ansvarsrett, samsvar eller kontroll.

  Ta kontakt med søknadssystemet dersom dere opplever at dere må logge dere inn på Altinn for andre tjenester.

Fellestjenester BYGG

Direktoratet for byggkvalitet utvikler Fellestjenester BYGG. Fellestjenester BYGG gjør det mulig å sende nabovarsler, søknader og erklæringer digitalt. 

Har du tilbakemeldinger?

Vi jobber kontinuerlig sammen med Altinn for å bedre brukeropplevelsen for digitale byggesøknader. 

Ta kontakt med DiBK på e-post: [email protected]