Digitale søknadsløsninger for byggesak

Her ser du hvilke nettbaserte tjenester for byggesøknader som foreløpig er i drift. Løsningene er muliggjort gjennom prosjektet Fellestjenester BYGG.

Publisert 2. september 2019