Byggesøknaden.no

Ambita og Norconsult Informasjonssystemer leverer tjenesten byggesøknaden. Byggesøknaden er rettet mot profesjonelle aktører som regelmessig sender byggesøknader til kommuner.

Sist endret 27.09.2018

Disse tjenestene er foreløpig tilgjengelig i løsningen fra Ambita og Norconsult Informasjonssystemer:

Søknadsstøtte til byggeprosjektet

Med byggesøknaden.no kan du hente inn all innsikt og dokumentasjon du trenger for søknadsprosessen. Du får tilgang til planinformasjon, reguleringsbestemmelser, matrikkeldata, tinglyst informasjon, situasjonskart, informasjon fra enhetsregisteret og sentral godkjenning.

Nabovarsel

Byggesøknaden inkluderer vår intuitive karttjeneste til å bygge adresselister og sende digitalt nabovarsel til berørte naboer. Løsningen er integrert med Altinn slik at du også mottar kvitteringer og kommentarer fra berørte parter direkte i løsningen.

Byggesøknader

Byggesøknaden inneholder avanserte tjenester for innsending av ramme- og igangsettingssøknader. Vi har også digital støtte for ansvarsretter med distribusjon og signering via Altinn. Alternativt kan du laste inn skjema for ansvarsrett manuelt. Gjennomføringsplanen oppdateres naturligvis digitalt med forhåndsvisning og innsending sammen med søknadene.

Kommende tjenester

Vi vil i løpet av sommeren 2019 utvide løsningen med midlertidig brukstillatelse, ferdigattest og endringssøknad. Vi kommer også med produkter fra Infoland, samt områdeanalyser fra det offentlige kartgrunnlaget (DOK), som flom, ras og skred.

Målgruppe for tjenesten

Byggesøknaden.no benyttes av ingeniører, arkitekter og entreprenører som utarbeider byggesøknader med oppfølging fra plan til ferdigattest.

Illustrasjon fra Ambita og Norconsults tjeneste byggesoknaden.no

Prøv tjenesten

Kontaktpersoner og testing

Vær blant de første til å ta i bruk fremtidens byggesøknad. Bli kunde på www.byggesoknaden.no.

Ta kontakt med Ambita eller Norconsult hvis du ønsker mer informasjon:
Kjell Sandal i NoIS 
Dag Øyvind Lien i Ambita