Byggesoknaden.no

Ambita og Norconsult Informasjonssystemer leverer tjenesten byggesoknaden.no, som gir støtte til byggesøknadsprosessen og mulighet for å sende nabovarsling digitalt. Tjenesten er rettet mot profesjonelle brukere.

Sist endret 27.09.2018

Disse tjenestene er foreløpig tilgjengelig i løsningen fra Ambita og Norconsult:

Søknadsstøtte til byggeprosjektet

I første versjon av byggesoknaden.no kan du hente inn all innsikt og dokumentasjon du trenger for å gjennomføre søknadsprosessen. Du får tilgang til planinformasjon, reguleringsbestemmelser, matrikkeldata, tinglyst informasjon og situasjonskart.

Nabovarsel

Du kan også bruke vår karttjeneste til å sende digitalt nabovarsel til berørte naboer, og motta svar digitalt.

Kommende tjenester

Utover høsten og i løpet av 2019 lanseres søknader med ansvarsrett, gjennomføringsplan, tilgang til produkter fra Infoland, samt områdeanalyser fra det offentlige kartgrunnlaget (DOK), som flom, ras og skred.

Alle komponenter er utviklet av Ambita og Norconsult Informasjonssystemer.

Målgruppe for tjenesten

Byggesoknaden.no kan brukes av ingeniører, arkitekter og entreprenører som utarbeider byggesøknader med oppfølging fra plan til ferdigattest.

Illustrasjon fra Ambita og Norconsults tjeneste byggesoknaden.no

Prøv tjenesten

Kontaktpersoner og testing

Løsningen er i en pilotfase, men alle som ønsker kan melde interesse på www.byggesoknaden.no.

Ta kontakt med Ambita eller Norconsult hvis du vil være med å teste løsningen:
Kjell Sandal i NoIS 
Dag Øyvind Lien i Ambita