Byggsøk.net i MAKS

I Arkitektbedriftenes verktøy byggsøk.net kan du opprette og sende en rekke søknader gjennom kvalitetsstyringsverktøyet MAKS. Tjenesten er rettet mot arkitekter.

Sist endret 27.09.2018

I Byggsøk.net kan du arbeide med, sende og signere en rekke søknader og dokumenter til alle landets kommuner. Flere tjenester er under utvikling. Tjenesten er en egen byggesøknadsmodul i MAKS, og forutsetter et abonnement på MAKS.

Erklæring av ansvarsretter og gjennomføringsplan

Du kan opprette ansvarsretterklæringer til involverte foretak. Disse kan distribueres til hvert enkelt foretak via Altinn, og signeres i Altinn. Alle erklæringer kan inngå i gjennomføringsplanen, og dersom de er signert i Altinn, vil dette oppdateres automatisk.

Søknad om rammetillatelse og ettrinnssøknad

Når du oppretter en rammesøknad, oppdateres gjennomføringsplanen automatisk med ansvarsrettserklæringene du legger inn. Informasjon du har lagt inn i kvalitetsplanen i MAKS, blir også automatisk overført og oppdatert i byggesøknaden. Slik sparer du tid og du får mer kvalitetssikrede data i byggesøknaden. Matrikkelinformasjon, kart og andre produkter kan hentes eller kjøpes fra Infoland, direkte i løsningen. Nabovarsling utføres via integrasjon til Infoland eller Norkart.

Andre søknadstyper

  • Igangsettingstillatelse (for hele eller deler av tiltaket)
  • Midlertidig brukstillatelse (for hele eller deler av tiltaket)
  • Ferdigattest
  • Nabovarsling via vår samarbeidspartner, Norkart og Ambita-Infoland

Målgruppe for tjenesten

Søknadsløsningen er en del av kvalitetssystemet MAKS og er rettet mot arkitekter.

illustrasjon fra Arkitektbedriftenes løsning byggsok.net

Prøv tjenesten

Om leverandøren

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge.

Som bransjeorganisasjon skal Arkitektbedriftene aktivt bidra til at Norge har en kvalifisert og konkurransedyktig arkitektbransje som tar samfunnsansvar og som leverer tjenester som møter behovene i markedet og byggeprosjektene.

Organisasjonen har i underkant av 600 medlemskontor med tilsammen ca 4600 ansatte.