Byggesøknad i Oslo

Oslo kommune har laget en byggesøknad for profesjonelle som skal søke i Oslo. Byggesøknaden gjør det enklere å sende inn en komplett søknad. Nabovarsel kan også brukes av privatpersoner.

Sist endret 22.11.2019

Søk om byggetillatelse i ett eller to trinn

I Oslo kommunes søknadsløsning kan dere søke om:

  • oppføring av småhus
  • oppføring av større bygg
  • endring av eksisterende bygg
  • endring/reparasjon av innvendige byggtekniske installasjoner
  • igangsettingstillatelse, ferdigattest, brukstillatelse og endringer

Nabovarsel

Varsle naboer digitalt gjennom Altinn. Løsningen kan brukes både av profesjonelle og privatpersoner.

Hvorfor bruke Oslo kommunes byggesøknad?

  • Få veiledning som er tilpasset eiendommen og byggeprosjektet.
  • Få veiledning om kravene som gjelder i Oslo kommune, i tillegg til de nasjonale kravene.
  • Få kartinformasjon om eiendommen dere skal bygge på.
  • Søknadene blir raskere fordelt til saksbehandler.
  • Løsningene er gratis å bruke

Dere kan bruke løsningene våre for byggesaker dere har sendt til oss på en annen måte.

 

Logoen til Oslo kommune

Tilbakemelding og demonstrasjon

Vi utvikler og forbedrer de digitale søknadsløsningene våre kontinuerlig, og vi ønsker gjerne tilbakemeldinger.

Vil du ha du en demonstrasjon av den digitale byggesøknaden, eller har du lyst å teste søknadsløsningen? Vi kommer gjerne på et besøk til bedriften din.

Ta kontakt på e-post: digitaletjenester@pbe.oslo.kommune.no

Kontaktperson

Prosjektleder Eirik Winnberg
eirik.winnberg@pbe.oslo.kommune.no