Byggesøknad i Oslo

Oslo kommune har laget en byggesøknad for fagfolk som skal søke i Oslo. Byggesøknaden gjør det enklere å sende inn en komplett søknad.

Sist endret 01.10.2018

Søk om tillatelse i ett eller to trinn

I Oslo kommunes søknadsløsning kan dere søke om

  • oppføring av småhus Småhus: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer
  • oppføring av større bygg
  • endring av eksisterende bygg
  • igangsettingstillatelse, ferdigattest, brukstillatelse, endringer

Hvorfor bruke Oslo kommunes byggesøknad?

  • Dere får spørsmål med veiledning som er tilpasset eiendommen og byggeprosjektet.
  • Dere får veiledning om kravene som gjelder i Oslo kommune, i tillegg til de nasjonale kravene.
  • Vi henter kartinformasjon om eiendommen dere skal bygge på.
  • Søknaden blir raskere fordelt til saksbehandler.
  • Løsningen er gratis å bruke

Dere kan også bruke vår søknadsløsning for byggesaker dere allerede har sendt til oss på annen måte.

I løpet av 2019 blir det mulig å bruke Oslo kommunes søknadsløsning for alle typer byggetiltak.

 

logo for Oslo kommune

Kontaktperson

Prosjektleder Eirik Winnberg
eirik.winnberg@pbe.oslo.kommune.no

Tilbakemelding og demonstrasjon

Vi utvikler og forbedrer den digitale byggesøknaden kontinuerlig, og vi ønsker gjerne tilbakemeldinger.

Vil du ha du en demonstrasjon av den digitale byggesøknaden, eller har du lyst å teste søknadsløsningen? Vi kommer gjerne på et besøk til bedriften din.

Ta kontakt på e-post: digitaletjenester@pbe.oslo.kommune.no.