Holte ByggSøk

Holte as leverer tjenesten Holte ByggSøk som er fullintegrert med Altinn. Dette gjør både at aktørene kan signere sin dokumentasjon elektronisk ved pålogging med BankID, og at søknaden kan sendes digitalt til kommunene.

Sist endret 02.09.2019

Holte ByggSøk er enkel, oversiktlig og tidsbesparende. Ved å følge løsningens veivisere, får man hjelp til å oppfylle de myndighetskrav som skal til. Feil og mangler som lett kan oppstå på blanketter på skjerm og papir lukes bort, og selve kvaliteten på søknaden heves.

Rammetillatelse eller ett-trinns søknad

Du velger selv om du vil søke om en rammetillatelse eller lage en søknad i ett trinn. Med Holte ByggSøk er det også lett å endre dette underveis, om det skulle bli nødvendig.

Ansvarsrett og gjennomføringsplan

Under fag og foretak kan du som søker legge inn alle nødvendige ansvarsområder for det aktuelle tiltaket. Foretakene kan knyttes til de ulike ansvarsområdene underveis i prosjektet, og på bakgrunn av dette kan både gjennomføringsplan og ansvarsrettdokumentasjon oppdateres.

Nabovarsel

Med Holte ByggSøk sparer du mange manuelle operasjoner og dermed mye tid på nabovarsling. I tillegg får du digitale svar direkte tilbake i søknaden. Får du aktive samtykker straks, kan du dessuten spare mye tid på prosessen.

Frittstående modul i HoltePortalen

Holte ByggSøk er en frittstående modul i HoltePortalen. Den fungerer godt alene, men snakker også med støttemoduler som for eksempel kontaktregister og ikke minst fellestjenester som er laget på Altinn-plattformen.

Kommende tjenester

I løpet av nær framtid vil også samsvarserklæring, endringssøknader, supplering av søknader, samt søknader uten ansvarlig foretak bli mulig via Holte ByggSøk.

Målgruppe for tjenesten

Holte ByggSøk er et dynamisk arbeidsverktøy og en profesjonell løsning for alle som utarbeider byggesøknader.

 

Illustrasjon fra Holte ByggSøk

Illustrasjon fra Holte ByggSøk

 

 

Prøv tjenesten

Om leverandøren

Basert på mer enn 40 års erfaring, har Holte utviklet kostnadseffektive og brukervennlige løsninger for små, mellomstore og store bedrifter. Holte er Norges ledende leverandør av programvare, tjenester og kurs innen fagområder som HMS, kvalitetssikring, byggesak, kalkulasjon, uavhengig kontroll, FDV og prosjektstyring. Deres hovedstyrke er lang og bred bransjeerfaring i kombinasjon med faglig og teknologisk spisskompetanse.

Holte har mer enn 50 000 brukere spredt over hele landet. De er lokalisert i Oslo, Trondheim, Tønsberg og Gdansk (Polen) med hovedkontor på Skøyen i Oslo.