RørWeb

RørWeb fra Rørentreprenørene Norge er en heldigital løsning primært for rørentreprenører, men kan også benyttes av andre faggrupper med enkle tilpasninger.

Sist endret 05.11.2018

I tillegg til å være et fullverdig KS- og dokumentasjonssystem får brukere tilgang til de viktigste digitale byggesaksskjemaene fra Fellestjenester BYGG.

RørWeb gir rørleggervirksomheter full tilgang til digitale dokumenter, rutinebeskrivelser, skjemaer og sjekklister. Systemet inneholder også nødvendig dokumentasjon for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) i henhold til Internkontroll- og Byggherreforskriften. Alt basert på den fagkompetansen Rørentreprenørene Norge besitter. Systemet blir lansert med digital erklæring av ansvarsrett og flere tjenester er under utvikling.

Systemet lanseres med heldigitale sjekklister og rapportskjemaer, som både er tilgjengelig via web og via mobile apper. Du kan raskt sette opp dokumentasjon for drift og vedlikehold, og en avansert løsning for å generere full FDV-dokumentasjon er under utvikling.

Ansvarsrett

Dokumentasjonsprosjektet inneholder alle opplysninger du trenger for å erklære ansvarsrett og sende dette til ansvarlig søker gjennom Altinn. Så lenge prosjektet er opprettet i RørWeb tar det kun få minutter å sende inn en ferdig signert erklæring.
Dersom ansvarlig søker har sendt deg et ansvarsrettskjema gjennom Altinn, kan dette raskt hentes ned, signeres og sendes tilbake. Systemet importerer all nødvendig informasjon i prosjektet ditt.

Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn

Du kan sende inn søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn når du selv er ansvarlig søker for tiltaket. Gjennomføringsplan blir automatisk fylt ut og sendt inn elektronisk sammen med søknaden. Det samme gjelder erklæringer om ansvarsrett for ansvarsområder hvor du selv er ansvarlig foretak.

Gjennomføringsplan

Dersom du skal sende inn oppdatert gjennomføringsplan for tiltak hvor du allerede har sendt søknad, kan du også sende denne digitalt fra RørWeb.

Kommende skjemaer

Innsending av samsvars-/kontrollerklæring er under planlegging.

Målgruppe 

RørWeb er primært utviklet for rørentreprenører og rørleggervirksomheter, men kan også benyttes av andre faggrupper med enkle tilpasninger. Systemet er åpent for alle. Foretak tilknyttet Rørentreprenørene Norge får medlemsfordeler.

Illustrasjon av Rørenetreprenørenes løsning RørWeb

Kontaktpersoner og bestilling

Ta kontakt med Rørentreprenørene Norge for å bestille løsningen.