Digitale tjenester for byggesøknader

Privatpersoner kan sende søknad om bruksendring og nabovarsel digitalt.

Sist endret 16.09.2020

Privatpersoner kan sende inn nabovarsel og søknad om bruksendring av et rom digitalt. Flere søknadsløsninger for privatpersoner er under utvikling og vil komme i løpet av 2021.