Digitale løsninger for byggesøknader

Nye, digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å levere komplette søknader som gir raskere saksbehandling. Her finner du informasjon som hjelper deg å finne riktig løsning for deg.

Sist endret 24.10.2020
 • Byggesøknaden.no fra Ambita og Norconsult

  Søk om eller lag og send inn rammetillatelse, igangsettingstillatelse, ettrinnssøknad, søknad om tiltak uten ansvarsrett, søknad om Arbeidstilsynets samtykke, gjennomføringsplan, midlertidig brukstillatelse, ettersending, endringssøknad og ferdigattest.

  Lag og send nabovarsel.

  Lag og send ansvarsrett, samsvarserklæring og kontrollerklæring.

  Lag og send varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid.

  Løsningen støtter konvertering av søknader fra ByggSøk.

 • eByggesøk fra Norkart

  Søk om eller lag og send inn rammesøknad, igangsettingstillatelse, ettrinnssøknad, søknad om tiltak uten ansvarsrett, søknad om Arbeidstilynets samtykke, gjennomføringsplan, midlertidig brukstillatelse, supplering av søknad, endringssøknad og ferdigattest.

  Lag og send nabovarsel.

  Lag og send ansvarsrett, samsvarserklæring og kontrollerklæring.

  Løsningen støtter konvertering av søknader fra ByggSøk.

 • Holte Byggsøk fra Holte

  Søk om eller lag og send inn rammetillatelse, igangsettingstillatelse, ettrinnssøknad, gjennomføringsplan, midlertidig brukstillatelse, endringssøknad og ferdigattest.

  Lag og send nabovarsel.

  Lag og send ansvarsrett, samsvarserklæring og kontrollerklæring.

  Løsningen støtter konvertering av søknader fra ByggSøk for søknad om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

 • MAKS-søk fra Arkitektbedriftene

  Søk om eller lag og send inn rammetillatelse, igangsettingstillatelse, ettrinnssøknad, gjennomføringsplan, midlertidig brukstillatelse, endringssøknad og ferdigattest.

  Lag og send nabovarsel.

  Lag og send ansvarsrett, samsvarserklæring og kontrollerklæring.

  Tjenesten er rettet mot arkitekter.

  Løsningen støtter konvertering av søknader fra ByggSøk.

 • Byggesøknad for fagfolk fra Oslo kommune

  Har du en byggesak i Oslo, kan du også bruke denne tjenesten. Lag og send inn nabovarsler, ansvarsretter og gjennomføringsplan.

  Oslo kommune har i tillegg en egen løsning for rammetillatelse, igangsettingstillatelse, ettrinnssøknad, ferdigattest, midlertidig brukstillatelse og endringstillatelse. 

Flere av løsningene er tilpasset ulike søkergrupper som arkitekter og rørleggere.

Skal du søke som privatperson?

Privatpersoner kan sende inn søknad om bruksendring av et rom og nabovarsel digitalt. 

Gå til nye løsninger for privatpersoner