Folder: Hvordan kartlegge farlig avfall ved tiltak i eksisterende bygg og anlegg

Folderen er en en del av en serie på seks foldere om farlig avfall på byggeplass utarbeidet av NHP-nettverket i samarbeid med Byggemiljø.

Sist endret 15.12.2011
Bilde av revet hus og byggavfall
Foto: Colourbox.no

Folderen inneholder:

  • Hvorfor miljøkartlegging og miljøsanering
  • Av hvem?
  • Lovverk
  • Hva kan være konsekvenser av dårlig miljøkartlegging og sanering?
  • Hvilke krav stilles til miljøsaneringsbeskrivelse?
  • Hva skal miljøsaneringsbeskrivelsen inneholde?
  • Noen utvalgte komponenter som kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer - hva ser man etter?

Last ned folder

Kontaktperson