Folder: Hvordan sortere/håndtere farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekter

Folderen er en en del av en serie på seks foldere om farlig avfall på byggeplass utarbeidet av NHP-nettverket i samarbeid med Byggemiljø.

Sist endret 15.12.2011
Foto: Colourbox.no

Folderen inneholder fakta, hva som skal sorteres og hvordan sortere og håndtere produkter og materialer som kan inneholde følgende farlige stoffer:

  • Bromerte flammehemmere (BFH)
  • Ftalater (mykgjørere)
  • Fluorholdige gasser i isolasjon
  • Klorparafiner
  • Treimpregneringsmidler
  • PCB

Last ned folder

Kontaktperson