Steg 1: Finn planene og bestemmelsene for din eiendom

For å finne ut hva som er tillatt på eiendommen din, må du sette deg inn i regler, planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Selv om du kun har et lite byggeprosjekt, kan det nemlig ha store konsekvenser for omgivelsene.

Sist endret 13.07.2018

Slik går du fram

  1. Gå inn på nettsidene til kommunen din, og finn fram kartsidene. Søk på adressen din.
  2. Ta vare på gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer siden det skal inn i søknaden. Dette står ofte oppført som gnr, bnr, fnr og snr eller på formatet 12/345.
  3. Du trenger et såkalt situasjonskart over eiendommen din. Dette får du som regel bestilt via kommunens nettsider. Som regel får du da også med reglene som gjelder for eiendommen din.
  4. Sett deg godt inn i reglene for eiendommen din, slik som kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller områdeplan som gjelder din eiendom.
  5. Ta kontakt med kommunen din, hvis du er usikker på om du har funnet alle relevante dokumenter.

 

Hva betyr fargene på situasjonskartet?

Gult betyr boligområde, grønt friområde, mens grått betyr for eksempel at et område er regulert til vei eller parkering.

Hva betyr det at en eiendom er regulert eller uregulert?

Er eiendommen regulert finnes det planer og bestemmelser for hva du har lov til å gjøre med eiendommen. Er eiendommmen uregulert bør du kontakte kommunen din, siden det da er begrenset hva du kan få lov til.

 

<    Startside            Steg 2   >