Steg 1: Finn planene og bestemmelsene for din eiendom

Forrige Neste

For å finne ut hva som er tillatt på eiendommen din, må du sette deg inn i regler, planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Selv om du kun har et lite byggeprosjekt, kan det nemlig ha store konsekvenser for omgivelsene.

Sist endret 13.07.2018

Slik går du fram

  1. Skaff et såkalt situasjonskart over eiendommen din. Dette kan du bestille fra kommunen. Har kommunen digitale kart, kan du ofte finne situasjonskartet ved å søke opp adressen din.
  2. Finn ut hvilke regler som gjelder eiendommen din. Dette finner du som regel i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller områdeplan som gjelder din eiendom. Det er viktig å sette seg inn i disse dokumentene.
  3. Sjekk om du kan bestille en byggesøknadspakke fra kommunen din. Da får du tilsendt alle relevante dokumenter om eiendommen din, og slipper å lete selv.
  4. Ta kontakt med kommunen din hvis du er usikker på om du har funnet alle relevante dokumenter.
  5. Husk å ta vare på gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer. Dette skal inn i søknaden, og står ofte oppført som "gnr", "bnr", "fnr" og "snr" eller på formatet "12/345".

 

Hva er et situasjonskart?

Et situasjonskart er et kart over eiendommen din som viser både bygninger og de nærmeste omgivelser. Du trenger et situasjonskart hvis du skal søke kommunen om å bygge, rive eller endre noe på eiendommen din. Du skal bruke situasjonskartet til å tegne inn og målsette det du skal bygge, rive eller endre. Etter at du har tegnet inn det du skal gjøre, kalles dette en situasjonsplan. Den må du legge ved byggesøknaden din.

Hva betyr det at en eiendom er regulert eller uregulert?

Er eiendommen regulert finnes det planer og bestemmelser for hva du har lov til å gjøre med eiendommen. På planen betyr gult boligområde, grønt friområde, mens grått betyr for eksempel at et område er regulert til vei eller parkering.

Er eiendommen uregulert, bør du kontakte kommunen din, siden det da er begrenset hva du kan få lov til. 

 

 

<    Forrige            Neste   >