Steg 2: Hvor stort kan du bygge på eiendommen din?

Du må regne ut den totale størrelsen på dagens bygninger og på det du vil bygge.

Sist endret 13.07.2018

Slik går du fram

  1. Finn ut hva slags beregningsmåte som gjelder for eiendommen din (f eks BRA, BYA og %TU). Dette finner du i reguleringsbestemmelsene som gjelder for eiendommen.
  2. Lag en oversikt over størrelsen på alt som er bygget fra før
  3. Bruk  "Hvor stort kan du bygge" for å regne ut hvor mye du kan bygge på eiendommen din.
  4. Ta vare på resultatet, siden dette skal med i byggesøknaden din.

 

Hva er de vanligste beregningsmåtene?

  • BRA: Står for bruksareal og oppgis enten som m2 eller %
  • BYA: Står for bebygd areal og oppgis enten som m2 eller %
  • %TU: Står for prosent tomteutnyttelse og oppgis som %

Hvordan finner jeg ut hvor mye jeg kan bygge?

Alle regulerte eiendommer har regler på hvor mye du kan bygge på eiendommen. Det finnes flere måter å beregne hvor mye du kan bygge, men det er kun én type som gjelder for din eiendom. Noen ganger er det hvor stort "fotavtrykk" bygninger har på eiendommen (BYA), andre ganger skal man regne sammen bruksareal i alle etasjer (BRA). Du finner beregningsmåten i kommuneplanen eller i reguleringsbestemmelsene.

 

<    Steg 1            Steg 3   >