Steg 4: Tegne og plassere byggverket

Du trenger tegninger som viser hvor på eiendommen du vil bygge, og hvordan bygningen din skal se ut.

Sist endret 13.07.2018

Slik går du fram

 1. Du må lage tegninger som gjør det enkelt å forstå hvordan bygningen din skal se ut. Tegningene må være i målestokk og målsatte. Du trenger vanligvis:
  • plantegninger (oppgi hvor store rommene er og hva du skal bruke de til)
  • snittegninger (må vise snittet på bygningen både på langs og på tvers, og du må angi høyde på etasjene)
  • fasadetegninger (må vise alle sider av bygningen, og terrenget rundt bygningen både før og etter endringen)
 2. Finn fram situasjonskartet og bruk linjal for å tegne inn det du skal bygge eller rive i samme målestokk som situasjonskartet. Mål opp og tegn inn korteste avstand fra det du skal bygge, og fram til:
  • nærmeste bygg på egen eiendom
  • nærmeste nabobygning
  • nabogrense
  • midten av gang-, sykkel- eller bilvei
 3. Bor du i nærheten av for eksempel vann- og avløpsledning, trikke- eller togspor, høyspentledning eller noe annet som kan begrense hvor du kan bygge? Da må du måle opp og tegne inn avstander til dette på situasjonskartet. 
 4. Usikker på hvordan å lage gode tegninger? Da kan du få hjelp av en fagperson som en arkitekt eller ingeniør.
 5. Bruk veiviseren "Hvor stort kan du bygge" for å finne ut at bygningen ikke blir for stor. Ta en utskrift av resultatet, og legg de ved byggesøknaden.

 

Eksempel på tegninger 

Nedenfor finner du et eksempel på tegninger for et eksisterende hus før og etter det er tegnet inn et  tilbygg. Tegningene viser bygningen før og etter. Plantegningen er øverst, fasadetegningen er i midten og snitt-tegningen er nederst (det som kalles snitt  A-A´). Kommunen kan kreve mer detaljerte tegninger eller be om andre opplysninger enn det som brukes i eksempelet.
 
I eksempelet er alt er tegnet inn på samme ark. Da slipper du å skrive inn samme avstander flere steder, og det er enklere å passe på at alle målene blir riktige.

Eksempel på målsatt tegning for et eksisterende bygg Eksempel på målsatt tegning av eksisterende hus.

Eksempel på målsatt tegning med tilbygg

Eksempel på målsatt tegning med av eksisterende hus hvor det skal bygges et tilbygg

Eksempel på situasjonskart

Nedenfor finner du et eksempel på hvordan et situasjonskart fra kommunen kan se ut. Du finner også et eksempel på hvordan et situasjonskart kan se ut etter at du har tegnet inn et nytt tilbygg. Når du har tegnet inn endringer og avstander kalles dette en situasjonsplan.

Eksempel på situasjonskart Eksempel på situasjonskart.

Eksempel på situasjonsplan

Eksempel på situasjonskart med endringer. Dette kalles en situasjonsplan.

 

<    Steg 3            Steg 5   >