Steg 6: Fyll ut søknaden og send inn

Pass på at søknaden er komplett når du sender den til kommunen, så sparer du masse ekstraarbeid!

Sist endret 13.07.2018

Slik går du fram:

  1. Du kan sende inn byggesøknaden når fristen for nabovarselet har utløpt eller hvis alle naboene har samtykket til byggeplanene.
  2. Bruk et av disse to skjemaene:
  3. Fyll ut alle felter i søknadsskjemaet.
  4. Samle alle vedlegg som skal legges ved byggesøknaden din.
  5. Send inn byggesøknad med alle vedlegg og relevant dokumentasjon:
    • er du sikker på at søknaden er komplett, og at du ikke trenger dispensasjon eller andre tillatelser? Da er saksbehandlingstiden 3 uker.
    • må du ha dispensasjon eller andre tillatelser? Da er saksbehandlingstiden 12 uker. Det kan ta ytterligere 4 uker hvis kommunen må innhente tillatelser, samtykker eller uttalelser fra andre myndigheter.

 

Har du glemt å opplyse om noe relevant i byggesøknaden?

Det er ditt ansvar å sørge for at alle lover og regler blir fulgt. Har du glemt å opplyse om noe som kan påvirke utfallet av byggesøknaden din, blir vedtaket fra kommunen ugyldig. Pass derfor på at både naboene og kommunen får all relevant informasjon. Hvis ikke kan det hende at du må nabovarsle og søke på nytt.

Hvorfor må jeg oppgi hvilken byggteknisk forskrift jeg skal bruke i søknaden?

Kommunen trenger å vite hvilken byggteknisk forskrift du skal bruke. Det er ditt ansvar at reglene blir fulgt.

Så lenge søknaden din er kommet inn til kommunen etter 1. juli 2017 og før 1. januar 2019, kan du velge å bygge etter enten TEK10 eller den nye forskriften, TEK17. Du må velge en av disse, og kan ikke kombinere regler fra disse to forskriftene. 

Har du kjøpt for eksempel en ferdiggarasje eller bod, kan du spørre selger om hvilket regelverk som gjelder.

<    Steg 5            Steg 7   >