Steg 6: Fyll ut søknaden og send inn

Pass på at søknaden er komplett når du sender den til kommunen, så sparer du masse ekstraarbeid!

Sist endret 13.07.2018

Slik går du fram:

  1. Du kan sende inn byggesøknaden når fristen for nabovarselet har utløpt eller hvis alle naboene har samtykket til byggeplanene.
  2. Har du et mindre byggeprosjekt? Da kan du bruke ett av disse skjemaene:
  3. Fyll ut alle felter i søknadsskjemaet.
  4. Samle alle vedlegg som skal legges ved byggesøknaden din.
  5. Send inn byggesøknad med alle vedlegg og relevant dokumentasjon:
    • er du sikker på at søknaden er komplett, og at du ikke trenger dispensasjon eller andre tillatelser? Da er saksbehandlingstiden 3 uker.
    • må du ha dispensasjon eller andre tillatelser? Da er saksbehandlingstiden 12 uker. Det kan ta ytterligere 4 uker hvis kommunen må innhente tillatelser, samtykker eller uttalelser fra andre myndigheter.

 

Har du glemt å opplyse om noe relevant i byggesøknaden?

Det er ditt ansvar å sørge for at alle lover og regler blir fulgt. Har du glemt å opplyse om noe som kan påvirke utfallet av byggesøknaden din, blir vedtaket fra kommunen ugyldig. Pass derfor på at både naboene og kommunen får all relevant informasjon. Hvis ikke kan det hende at du må nabovarsle og søke på nytt.

Kan jeg alltid søke om å bygge selv?

Du kan søke selv på enkelte mindre byggeprosjekter, men du må alltid bruke ansvarlige foretak i hele søknads- og byggeprosessen hvis du for eksempel vil bygge en garasje over 70 kvm, eller en tilbygg over 50 kvm. Dette kan for eksempel være en byggmester eller arkitekt som blir ansvarlig for å sende inn byggesøknaden for deg (ansvalrig søker), å planlegge prosjektet ditt (ansvarlig prosjekterende) og å bygge (ansvarlig utførende). Er du usikker på om du kan søke og bygge selv, kan du prøve en av våre veivisere.

 

 

<    Steg 5            Steg 7   >