Presentasjoner fra fagdag om brann

Fagdag om brann ble arrangert for tredje gang 21. oktober 2016. Her er presentasjonene fra seminaret.

Sist endret 21.10.2016
Direktoratet for byggkvalitet, SP Fire Research og COWI holdt innlegg på fagdagen om brann 21. oktober 2016.

Fagdagen gjennomføres i samarbeid med SP Fire Research (SPFR). Hovedfokus på fagdagen er presentasjon av resultatene fra prosjekter som nylig er gjennomført ved SPFR.

Her finner du presentasjonene som ble holdt

Prosjekter ved SP Fire Research (SPFR) som støttes av DiBK innenfor forskningsavtalen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB):

Presentasjon av nordisk prosjekt