Høring om verktøy for brannteknisk prosjektering- og analyse

Standard Norge sender to nye, fellesnordiske verktøy for brannteknisk prosjektering og -analyse på høring fram til 17. mars.

Sist endret 25.01.2018
To fellesnordiske verktøy for brannteknisk prosjektering- og analyse er på høring Foto: Colourbox

Norge og de andre nordiske landene har funksjonsbaserte brannbestemmelser. Dette gir fleksibilitet og muligheter for tiltakshavere og arkitekter til å utforme funksjonelle byggverk, og for branntekniske rådgivere til å verifisere alternativ utforming som vil oppfylle regelverket.

Det krever derimot at aktørene har kunnskap om de to prosjekteringsmodellene

  • forenklet prosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser og
  • prosjektering ved analyse, inklusive bruk av sentrale verktøy som NS 3901 og SN-INSTA/TS 950.

Nå utvides verktøykassen med to nye nordiske tekniske spesifikasjoner som omhandler probabilistisk analysemetode og tilsyn og kontroll i byggeprosessen.

De to nye nordiske tekniske spesifikasjonene er

  • INSTA/TS 951 Fire Safety Engineering - Probabilistic Methods for Verifying Fire Safety Design in Buildings/ Analytisk brannteknisk prosjektering - Probabilistiske metoder for verifisering av brannsikkerhet i bygninger
  • INSTA/TS 952 Fire Safety Engineering - Review and Control in the Building Process/ Analytisk brannteknisk prosjektering - Tilsyn og kontroll i byggeprosessen

Begge er på høring i alle de nordiske landene fram til 17. mars.

De tekniske spesifikasjonene er utarbeidet av en komité som representerer det nordiske standardiseringssamarbeidet, INSTA, for Fire Safety Design.

Prosjektet er et resultat av prosjektet det fellesnordiske prosjektet Fire Safety Engineering for Innovative and Sustainable Building Solutions, og erfinansiert av Nordic Innovation, Direktoratet for byggkvalitet, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond og prosjektpartneres egne bidrag.

Svar på høringen

Alle interesserte kan gi svar på høringen. Forslagene er tilgjengelig på standard.no.

Frist: 17. mars 2018.