Om regelverket til brannsikkerhet

Hoveddelen av kravene til sikkerhet til brann finnes i kapittel 11 i byggteknisk forskrift, men er også beskrevet andre steder i forskriften. Se en oversikt her.

Sist endret 30.05.2018