Reduserte krav til energieffektivitet

Fra 1.1.2016 er kravene til energieffektivitet og energiforsyning i byggteknisk forskrift redusert for noen bygningstyper.

Sist endret 13.06.2018

Kravene er beskrevet i § 14-5 første til fjerde ledd.

De reduserte kravene til energieffektivitet gjelder for

  • bygninger under 70 m2 oppvarmet BRA,
  • fritidsboliger under 150 m2 oppvarmet BRA og
  • boliger og fritidsboliger med laftede yttervegger.

Under ser du en oversikt hvilke krav som gjelder for ulike bygningstyper og arealgrenser:

Bygningstype ≤ 70 m2 oppvarmet BRA
> 70 og ≤ 150 m2 oppvarmet BRA > 150 oppvarmet BRA

Frittstående bygning

 

§ 14-1, § 14-3 og § 14-4 første ledd

Hele kapittel 14

 

Hele kapittel 14

 

Fritidsbolig

 

Ingen krav i kapittel 14

 

§ 14-1, § 14-3 og § 14-4 første ledd

Hele kapittel 14

 

Boligbygning med laftede yttervegger*

 

 

 

§ 14-1, § 14-3 og § 14-4 første ledd

 

 

 

§ 14-1, § 14-3, § 14-4 første ledd og fjerde ledd, samt § 14-5 fjerde ledd

 

§ 14-1, § 14-3, § 14-4 første ledd og fjerde ledd, samt § 14-5 fjerde ledd

 

Fritidsbolig med laftede yttervegger*

 

 

Ingen krav i kapittel 14

 

 

 

§ 14-1, § 14-3, § 14-4 første ledd og § 14-5 fjerde ledd

 

§ 14-1, § 14-3, § 14-4 første ledd og fjerde ledd, samt § 14-5 fjerde ledd

* bygning med ≤ 1000 m2 oppvarmet BRA

Dagens energikrav trådte i kraft fra 1.1.2016 med ett års overgangstid og gjelder for byggearbeider som er omfattet av plan- og bygningsloven. Byggearbeider der det er sendt inn byggesøknad etter 1.1.2017 må følge de nye energikravene.