Hovedtrekk nye energikrav fra 1. januar 2016

Fra nyttår 2016 er energikravene i byggteknisk forskrift endret. Her får du en forenklet oversikt over de nye kravene. Mer om de konkrete kravene finner du i kapittel 14 i byggteknisk forskrift.

Sist endret 08.01.2016

Overgangsperiode på ett år

For byggesøknader som sendes til kommunen fram til 1.1.2017 har det vært valgfritt å benytte nytt eller tidligere regelsett. Det betyr at du fram til denne datoen har kunnet velge om du vil bruke regelsettet som følger nye krav, eller om du vil prosjektere etter de gamle energikravene. Det har ikke vært mulig å plukke enkelte paragrafer fra ett sett og andre paragrafer fra det andre settet.

Det har også måttet framkomme av dokumentasjonen av prosjekteringen hvilket regelsett du har valgt å prosjektere etter.

Bygningens energieffektivitet

 • Strengere energirammer gjelder for alle bygningskategorier
 • Det er fortsatt rom for fleksibilitet
 • Minimumskravene er skjerpet for vinduer/dører og tetthet
 • Boliger kan også benytte tiltaksmetode som tidligere, men det er krav om bedre vinduer/dører, tetthet, gulvisolasjon, varmegjenvinning og SFP (spesifikk vifteeffekt/spesific fan power).
 • De nye kravene tillater større vindusarealer og romsligere kuldebroverdier. Det er fortsatt mulig å kompensere dårligere kvaliteter på noen områder hvis andre områder er tilsvarende bedre.
 • Boligblokker med sentralvarme og yrkesbygg må ha energimålere.
 • Yrkesbygg må i tillegg utarbeide et reelt energibudsjett.
 • Beregninger skal gjøres i samsvar med norsk standard NS 30301:2014

Bygningens energiforsyning

 • Det er ikke tillatt å installere oljekjel/parafinbrenner/gassbrenner eller lignende som benytter fossilt brensel. Biobrensel er fortsatt tillatt.
 • Bygg over 1000 kvm må bygges med energifleksibelt varmesystem med lavtemperatur varmeløsning. I praksis vil dette ofte være vannbåren varme
 • Småhus Småhus: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer som for eksempel eneboliger, rekkehus, må ha skorstein. Det er ikke krav om vedovn eller lignende. Skorsteinskravet gjelder ikke hvis boligen har vannbåren varme eller er et passivhus.
 • Det er ikke lenger krav til at bygninger må tilrettelegges for fjernvarme.
 • De som produserer strøm på eiendommen kan få noe høyere energiramme.

Unntak

 • For bygninger under 70 kvm og fritidsboliger mellom 70 og 150 kvm gjelder kun minimumskravene til energieffektivitet og forbud mot fossilt brensel.
 • Fritidsboliger under 70 kvm har ingen energikrav.
 • For boliger og fritidsboliger med laftede yttervegger er det egne krav.

(oppdatert 20. desember 2016)